Kamuoyuna Duyuru

3874
A

Bir meslektaşımızın İstanbul'da bir spor salonunda yaşadığı haberi üzerine, derhal Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu'ndan bir memurumuz spor salonuna giderek kendisiyle görüşmüş, Birlik Müdürümüz, Kurum Doktorumuz ve Fon Müdürümüz meslektaşımızı huzurevine yerleştirmek üzere İstanbul'a hareket etmişlerdir.

Mevzuatımız çerçevesinde kendisine mümkün olan yardımın en ivedi şekilde yapılması sağlanacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Türkiye Barolar Birliği