Kamuoyuna Duyuru

3839
A
Bir meslektaşımızın İstanbul'da bir spor salonunda yaşadığı haberi üzerine, derhal Birlik Müdürümüz, Kurum Doktorumuz ve Fon Müdürümüz İstanbul'a giderek meslektaşımızı huzurevine yerleştirmişlerdir. Meslektaşımız, yeni yıla girmeden huzurlu ve rahat bir ortama kavuşturulmuştur. Kendisine ayrıca sürekli işgöremezlik aylığı bağlanmıştır.
 
Mevzuatımız çerçevesinde meslektaşımıza en ivedi şekilde yardım sağlandığını kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı