Kamuoyuna Duyuru

6779

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 20 avukatın Silivri Cezaevi Kampüsü’nde görülen üçüncü duruşmasına, Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Av. Gültekin Uzunalioğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri Av. Ali Elibol ve Av. Şakir Uzun katılmıştır.

Türkiye Barolar Birliği, Silivri’de yargılanan avukatların duruşmasını soruşturma aşamasından itibaren takip etmektedir.

Anayasamızın 36. maddesine göre; herkes, yargı mercileri önünde adil yargılanma hakkına sahiptir. Türkiye Barolar Birliği’nin de talebi adil yargılanmadır. Yargılanan kişilerin kim, suçlamaların ne olduğundan bağımsız olarak adil yargılama ilkelerinden sapılması, tüm vatandaşların hukuki güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. Yargılamada, suçsuzluk karinesi esastır. Kesin hükümle mahkum oluncaya kadar herkes suçsuz kabul edilir.

Duruşmada usule ilişkin birtakım tartışmalar çıkmıştır. Mahkeme, savcının esas hakkında mütalaasını aldıktan sonra deliller hakkında avukatların değerlendirmesini dinlemeye başlamıştır. Ancak delillerin değerlendirmesi talepleri alınmadan esas hakkında mütalaa aşamasına geçilmemelidir.

Avukatların duruşma salonundan çıkarılmasını ise kabul etmemiz mümkün değildir.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, süreci yakından takip etmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Türkiye Barolar Birliği