KAMUOYUNDA “GEZİ DAVASI” OLARAK BİLİNEN DAVA İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

5430

Kamuoyunda “Gezi Davası” olarak bilinen davada beraat ve tahliye kararları verildiğini basından takip ettik. 

Bu konu Konya’da gazeteciler tarafından sorulduğunda, tüm sanıkları beraat etmiş ve tutuklu hiçbir sanığın kalmadığı bu davayla ilgili olarak söylenebilecek herhangi bir husus bulunmadığından, yargı sürecinin de devam ettiği dikkate alınarak, tarafımızca bir yorum yapılmasına gerek olmadığı ifade edilmiştir.

Ancak beraat kararı verildikten sonra bir kişinin yeniden o dava kapsamında tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu, söz konusu davada tahliye olan bir kişinin yeniden gözaltına alınmasının gerekçesinin başka bir soruşturma olarak ifade edildiğini; bu konuda da elimize ayrıntılı bilgi eriştiğinde gerektiği takdirde açıklama yapacağımızı bir hukukçu sorumluluğu ve TÜRKİYE Barolar Birliği’nin kurumsal kimliğine yakışan bir ciddiyetle ifade ettik.

Bu basın açıklamasını yaptıktan sonra, akşam saatlerinde yine basından, davaya bakan Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından soruşturma açıldığını öğrendik.

Bu durumu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından büyük bir endişe ile karşılıyoruz.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun soruşturma açmasının gerekçelerini bir an önce kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz.

Aksi takdirde ve haklı gerekçeler gösterilemezse, bu durumun hakimler üzerinde baskı olarak algılanacağının açık olduğunu ve vatandaşların yargı güvencesine zarar vereceğini herkesin bilmesini istiyoruz.

Her vatandaşımızın adil yargılanması ve herkesin yargı güvencesinden eşit şekilde yararlanabilmesi hedefine ulaşmak istiyorsak, devlette yetkili her kişi ve kurumun yargıyı baskı altına almaya yönelik veya bu algıyı yaratacak iş, işlem ve açıklamalardan titizlikle kaçınması gerektiğini vurguluyoruz. 

Soruşturulan veya yargılanan kişilerin kim olduğundan veya haklarında hangi yargı kararları verildiğinden bağımsız olarak şunu bir kez daha vurgulamak zorundayız. Adaletin tek güvencesi olan yargı, Devletimizin ve Milletimizin taşıyıcı sütunudur. Yargı, hiçbir gerekçe ile yıpratılmamalıdır. 

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı