Kanun Tasarısı Hakkında Değerlendirme Çalışması

8032
A

YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI’NIN GENEL VE HER BİR MADDE TEMELİNDE AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLMESİ

Kitapçığı PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Kitapçığı Word formatında görüntülemek için tıklayınız