Kanun Teklifi

19202
A

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ile gerekçesini ekte sunuyorum.

Gereğini arz ederim.

 

Av. Gürkut ACAR

Antalya Milletvekili

 


 

-ACAR’DAN KAMU AVUKATLARI İÇİN KANUN TEKLİFİ
-“KAMU AVUKATLARININ TAZMİNATLARI 2 KATINA ÇIKARILACAK”
-“MESLEKTE 10 YILINI DOLDURAN AVUKATLAR HUSUSİ PASAPORT ALABİLECEK”
-“KAMU AVUKATLARINA MAKAM KAZMİNATI VERİLECEK”
-“KAMU AVUKATLARININ BAROYA KAYDI ZORUNLU OLACAK, KESENEKLERİ KURUMLARINCA ÖDENECEK”

CHP Antalya Milletvekili Av. Gürkut Acar, kamu avukatlarının özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi, kamu avukatlarının baroya kayıtlarının zorunlu hale getirilmesi ve meslekte 10 yılını dolduran avukatlara hususi pasaport verilmesini için kanun teklifi hazırladı.

CHP Antalya Milletvekili Av. Gürkut Acar, Devlet Memurları Kanunu, Avukatlık Kanunu, Pasaport Kanunu ile 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapılmasına ilişkin 10 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Acar, teklifin gerekçesinde yargının, iddia, savunma ve karar olmak üzere üç organdan oluştuğunu, hakimlerin karar, savcıların iddia ve avukatların da savunma organı olarak yargısal fonksiyon yaptıklarını kaydeden Acar, “Avukatlık Kanunu’na göre de avukat yargının kurucu unsurudur” dedi.

-KAMU AVUKATLARINA YARIM MAAŞ OLMAZ-

Kamu avukatlarının, yürütme organının yargı yerlerinde temsil ve savunmasını yaptığına dikkat çeken Acar, “Kamu avukatları idarenin hukuka uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Kamu avukatı  hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesinin sigortasıdır. Kamu avukatları 1982 Anayasası hazırlanırken, hakim ve savcılar gibi yargı unsuru içinde belirtilmemesi nedeniyle özlük ve görev yönünden hakları güvence altına alınmayan yargı görevlileridir. Kamu avukatının yaptığı iş içerik olarak Cumhuriyet savcılarından farklı değildir. Kamu avukatları hukuk savcısı gibi hareket etmektedirler” dedi. Kamu avukatları ağır bir sorumluluk altında görev yapmalarına karşın, özlük ve mali haklarının aldıkları sorumlulukla uyumlu olmadığını vurgulayan Acar, “Kamu avukatları, yargının diğer unsurları olan hakim ve savcıların yarısı kadar maaş alabilmektedir. Ayrıca, emekli olduklarında da ciddi mali kayıplar yaşamaktadır. Bu durumun sürdürülmesinde yarar yoktur. Kamu avukatlarına, yargının kurucu unsuru olduğu dikkate alınarak diğer yargı mensupları ile uygun ve uyumlu ücret verilmelidir” diye konuştu.

-KAMU AVUKATLARI BAROYA DÖNECEK-

Kamu avukatlarının 12 Eylül 1980 tarihinden önce baroya kayıtlarının zorunlu ve baro keseneklerinin de kurumlarınca ödendiğini hatırlatan Acar, “ Demokratik kurumları ve sivil toplum örgütlerini zayıflatmak isteyen 12 Eylül yönetimi, kamu avukatlarının barolara kayıtlarını zorunlu olmaktan çıkartarak, avukatlık mesleğini icra etmeleri için kesenek ödemelerini de kaldırmıştır. Teklifimiz, 12 Eylül yönetiminin avukatlık mesleğine bu müdahalesine son vermeyi amaçlamaktadır” dedi

-YEŞİL PASAPORT-

Avukatların kamu görevi yaptığını, 1,2 ve 3’üncü derecedeki kamu görevlilerine hususi pasaport verildiğine dikkat çeken Acar, “Avukatlar kamu görevi yapmaktadır. Birinci, ikinci ve üçüncü derecedeki kamu görevlilerine hususi pasaport verilirken, kamu görevi yapan avukatlara bu olanağın sağlanmaması adil değildir ve hukuka aykırıdır. Avukatlık mesleğinde 10 yılını dolduranlara da hususi pasaport verilmesi ile haksızlık ortadan kaldırılacaktır. Kanun teklifim ile kamu avukatlarının özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Teklif ile ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde çalışanların baro levhasına yazılması zorunlu hale getirilmiş, baroya giriş kesenekleri ile yıllık keseneklerinin alt sınırdan belirlenmesi ve bu keseneklerin kurumlarınca ödenmesi hedeflenmiştir” diye konuştu.
Acar’ın kanun teklifi ile öngörülen düzenlemeler şöyle:

“-Kamu avukatlarının özel hizmet tazminat tutarı 135’den 230’a çıkarılacak.

-Aylık ek gösterge oranları 700-2600’den 1600-4500’e çıkarılacak.

-Birinci dereceye gelen kamu avukatlarına 2000, diğer derecelerdekilere de 1000 gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı verilecek.

Vekalet ücretlerinin yıllık tutarının hesabında kullanılan 10 bin gösterge rakamı 50 bine yükseltilecek, diğer hukuk birimi personeline de ücret verilecek.

-Karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata ait olacak, aksi bir sözleşme geçerli olmayacak.

-Kamu avukatları baroya kayıt yaptırmak zorunda olacak, baro kesenekleri kurumlarınca ödenecek. Kamu avukatları 1 yıl içinde baro kayıtlarını yaptıracak.

-Meslekte 10. yılını dolduran avukatlar hususi pasaport alabilecek.”