KANUNA AYKIRI ÜST ARAMASINI KABUL ETMEYECEĞİZ

2220

Ankara Barosu üyesi Av. Emrullah Erol, 23.10.2022 günü, Muş Sanayi ve Ticaret Odası girişinde ''önleme Araması'' gerekçesi ve hukuka uygunluğunu kabul anlamına gelmemekle birlikte x-ray ve duyarlı kapı uygulamasına rağmen, ayrıca bir de elle üst aramasına maruz bırakılmıştır. Bu dayatmaya karşı çıkan meslektaşımız, görevli memurlara avukatlık kimliği ibraz etmesine ve Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesini hatırlatmasına rağmen kolluk görevlilerince yasa tanımaz şekilde elle üst araması gerçekleştirilmiştir.

Muş Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından da ayrıca olaya müdahale edilerek; hukuka ve kanuna aykırılık tutanak altına alınmıştır.

Avukatlık Kanunu’nun; ''Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz'' şeklindeki amir 58. madde hükmü ile herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde avukatın üst arama şartları belirlenmiştir. Kolluk görevlilerince, x-ray ve duyarlı kapıdan geçen avukatın elle üst aramasına maruz bırakılması kabul edilemez bir tutumdur.

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi olarak, hukuka ve kanuna aykırı uygulamayı kınıyor, avukata yönelik hukuksuz uygulamaların son bulması için ilgili tüm kişi ve kuruluşları sorumluluk almaya davet ediyor; meslektaşımız ve Muş Barosu ile beraber hukuksal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiriyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği
Avukat Hakları Merkezi