Kapanma sürecinde yargı faaliyetlerine ilişkin HSK'nın kararı

23201

Sayın Meslektaşlarımız;

Malumunuz olduğu üzere; yargıya ilişkin yasal sürelerin durması ancak kanunla mümkündür.

Pandemi tedbirleri çerçevesinde HSK tarafından 27.04.2021 tarihinde çıkarılan genelgede acele işler ve tutuklu işler gibi bazı istisnalar dışındaki işlerin ertelenmesi ve ertelemelerin duruşma açılmaksızın dosya üzerinden yapılması tavsiye edilmektedir.

Bu genelge ile yasal süreler durmamıştır. Süreler işlemektedir. Erteleme konusuna ilişkin olarak ise; mahkemeler kararlarını vermeye başlamışlardır. Bu kararların ilgili mahkemeler nezdinde, meslektaşlarımızca takibi gereklidir. HSK genelgesi ilişiktedir.

Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması açısından meslektaşlarımıza bir kez daha duyururuz.

Saygılarımızla

HSK kararını görüntülemek için tıklayınız