Karadeniz Bölgesi Baro Başkanları Toplantısı

5997
A

Karadeniz Bölgesi Baro Başkanları toplantısı 09 Mart 2013 tarihinde Amasya Barosu’nun ev sahipliğinde Amasya’da yapıldı. Toplantıya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.V.Ahsen Coşar, Başkan Yardımcısı Av.Talay Şenol, Ankara Barosu’nun önceki dönem Başkan Yardımcıları Av.Salih Akgül, Av.Hakan Canduran, Amasya Barosu Başkanı Av.A.Melik Derindere, Tokat Barosu Başkanı Av.Faruk Bostancı, Çorum Barosu Başkanı Av. İbrahim Özyılmaz, Zonguldak Barosu Başkanı Av. İbrahim Kerem Ertem, Sivas Barosu Başkanı Av. Muharrem Eliş, Samsun Barosu Başkanı Av. Necat Anıl, Artvin Barosu Başkanı Av. İzzet Varan, Yozgat Barosu Başkanı Av. Hacı İbiş, Kastamonu Barosu Başkanı Av. Mehmet Çitçi, Giresun Barosu Başkanı Av. Gültekin Uzunalioğlu ve Rize Barosu Başkanı Av. Yunus Çoruh katıldılar.

 

Avukatlık mesleğinin sorunlarının, çözüm şekillerinin, Avukatlık Yasası’nda yapılması gereken düzenlemelerin görüşüldüğü toplantının açılışında Birlik Başkanı Coşar aşağıdaki konuşmayı yaptı;

“Türkiye Barolar Birliği’nin Değerli Başkan Yardımcısı, Değerli Yönetim Kurulu Üyesi,
Amasya Barosu’nun Değerli Başkanı, Değerli Önceki Başkanı
Değerli Baro Başkanları,
Sevgili Meslektaşlarım,

Hepinizi Türkiye Barolar Birliği adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Değerli Başkanlarım,

Avukatlık mesleğinin her geçen gün değer kaybına uğramasının yanı sıra kimi kazanımlarını da yitirdiği, faaliyet alanının giderek daraldığı, ekonomik yönden geriye gittiği hepimizin bildiği ve kabul ettiği bir gerçektir. Ancak bu yeni bir şey değildir. Bundan sorumlu olan ise en başta biz avukatlar olmak üzere yargıçlardır, savcılardır, iktidarıyla muhalefetiyle siyaset kurumudur. Görev yaptığımız süre içerisinde yönetim olarak mesleğimizin sorunlarının çözülmesi, avukatlık mesleğine kalite kazandırılması konusunda çok çaba gösterdik, başarılı sonuçlar da elde ettik. Ama bu tek başına Türkiye Barolar Birliği yönetiminin çözebileceği bir sorun değildir. Çok yakın bir geçmişte UYAP sorgulamalarının ücretsiz olmasını nasıl hep birlikte hareket ederek çözdü isek bu sorunu da birlikte çözeceğiz, hepimiz elimizi taşın altına koyarak, hep birlikte sorumluluk alarak çözeceğiz. Böyle yaptığımız, birlikte ve dayanışma ruhu içerisinde hareket ettiğimiz takdirde, çözemeyeceğimiz sorun, aşamayacağımız zorluk yoktur. Bütün mesele buna inanmak, bu inançla yola koyulmaktır. Bu bağlamda işaret ve ifade etmek gerekir ki, savunma mesleğinin, baroların sorunlarının çözümü tek başına hiçbir kimsenin, hiçbir baronun sahipliğinde ve tekelinde değildir. O nedenle barolarımızın ve avukat meslektaşlarımızın bu konularda birilerinin hamiliğine ve kurtarıcılığına da ihtiyacı yoktur.
Bilinmesini istediğim bir diğer husus da şudur: yabancı avukatlık şirketlerinin Türkiye’de faaliyet göstermesinin yasal yolu Avukatlık Kanunu’nun 44. maddesinde 2001 yılında yapılan değişiklik ile açılmıştır. Yani bunun benimle, bizim yönetimimiz ile bir ilgisi yoktur. Türkiye Barolar Birliği’nin hazırladığı taslakta böyle bir düzenleme olmadığı gibi bu yönde bir herhangi çalışması ve görüşü de yoktur.

Bu ve benzeri konuları istismar edenlere, bundan beslenmeye çalışanlara, başkalarında kusur arayanlara demem şu ki; en iyimizin pek çok kötü, en kötümüzün de pek çok iyi tarafı vardır. Onun için hiç kimse bir başkasında kusur aramasın. Esas kusur, kusur aramaktır.

Değerli Başkanlarım,

Sevgili Meslektaşlarım,

Türkiye Barolar Birliği gibi demokratik biçimde yönetilen bir meslek örgütünde geçerli olan tek kural vardır, o da ortak değerlerdir. O nedenle meslek örgütünde yönetim işi bir çıkar çatışması değil, değer yaratma yarışıdır. Amaçlarımıza kavgayla, gürültüyle, sertlikle varamayız. Böyle bir anlayış sakin düşünmeyi, düzgün ve adil düşünmeyi, soğukkanlı davranmayı olanaksız kılar. Bu da akıl tutulmasına, realite kaybına yol açar. Düşmanca davranmamak, diyalog içinde olmak, müzakere etmek ödün vermek değildir, teslim olmak hiç değildir. Böyle düşünmek ve hareket etmek gerçeklere, gereksinimlere, beşeri ilişkilerin doğasına, demokratik terbiyeye ve teamüllere uygun davranmaktır, Yönetim herkese danışılarak gerçekleştirilen bir şeydir, o nedenle ortak bir görüşe varmak amacıyla yapılan danışma ve tartışma sürecine herkes katılmalıdır; genel görüş, ortak değerlere, yararlara ve gerçeklere uygun olan görüştür. Genel kabul görmüş, meşruiyetini çoğunluğun rızasından almış olanları düşman ilan etmek gerçekçi olmadığı gibi akılcı da değildir. Demokratik terbiyeye, kültüre hiç uygun değildir. Gelecek siyaset oyunu oynayanların değildir, en geniş bakış açısıyla vizyon sahibi olanların, proje üretenlerin, değer üretenlerin, bunları hayata geçirenlerindir, liderleri birer demagog değil, hizmet adamı olan, makamlarına değil görevlerine, mesleklerine, meslektaşlarına bağlı olanların, elde ettikleri hizmet etme fırsatının hakkını verenlerin, yaptıkları işe sevgi ve ilgi duyanlarındır. O nedenle yönetme mevkiinde olanların sadece hukuka, adalete, dürüstlüğe, doğruluk adına olan her şeye değil mesleğimize, meslektaşlarımıza, barolarımıza, ülkemize hizmet etmeleri, bu amaçla bildiklerini, biriktirdiklerini, ilgilerini, sevgilerini, kararlılıklarını ortaya koymaları gerekir.

Sevgili Başkanlarım,

Değerli Meslektaşlarım,

Bu ve benzeri toplantılar, etkinlikler, benim az önce herkese danışılarak yapılan bir iş olarak nitelediğim yönetim işinin, ortak değerlere, yararlara ve gerçeklere uygun olan genel görüşü belirlemenin araçlarıdır, yollarıdır. Bu ve benzeri toplantılara, buluşmalara, bu platformlarda en aykırı görüşlerin sunulmasına, tartışılmasına ihtiyacımız var. Yeter ki birbirimizi önyargısız dinleyelim, masum dinleyelim. Bütün bu nedenlerle bugün bizi Cumhuriyetimize giden yolda çok önemli bir kavşak olan Amasya’da buluşturan, Amasya Baromuzun değerli Başkanı ve Yönetim Kuruluna kendi adıma, izninizle sizin adınıza teşekkür ediyor, toplantımızın yararlı olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Toplantının bitiminde Birlik Başkanı Coşar tarafından Amasya Barosu Başkanı Av.Ahmet Melik Derindere’ye Türkiye Barolar Birliği’nin plaketi, Amasya Barosu Başkanı Av.Ahmet Melik Derindere tarafından da katılımcılara plaket sunuldu.

Son derece verimli ve yararlı geçen toplantı sonrasında Karadeniz Bölgesi Baro Başkanları tarafından bir sonuç bildirgesi yayımlandı.