KATLEDİLEN MESLEKTAŞIMIZ AV. SERVET BAKIRTAŞ’IN FAİLİNE VERİLEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ONANMIŞTIR

1032

06.07.2022 günü İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Av. Servet Bakırtaş, takip ettiği bir dosyanın karşı tarafının silahlı saldırısına maruz kalmış, saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Türkiye Barolar Birliği adına Avukat Hakları Merkezi ve Barolarımız tarafından hukuksal süreç olay anından itibaren etkin şekilde takip edilmiş ve fail için hiçbir takdiri indirim yapılmadan, tasarlayarak öldürmeden dolayı hükmedilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 2023/ 1397 Esas ve 2023/ 1376 Karar sayılı hükmü ile onanmıştır.

Türkiye Barolar Birliği ve Avukat Hakları Merkezi olarak avukata ve avukatlık mesleğine yönelen tüm saldırıların son bulması için meslektaşlarımızın yanında mücadele etmeye devam edeceğimizi tekrar hatırlatırız.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ