KAYSERİ BAROSU ÜYESİ MESLEKTAŞLARIMIZA YÖNELİK SALDIRININ ETKİN ŞEKİLDE SORUŞTURULMASINI TALEP EDİYORUZ

1079

29.05.2023 günü Kayseri Barosu üyesi meslektaşımız Av. Hande Altay, yanında bulunan Av. Murat Altay’la birlikte takip ettiği bir boşanma süreci ile ilgili olarak karşı tarafın tehditlerine ve fiziki saldırısına maruz kalmış, ancak büro çalışanlarının müdahalesi ile saldırgandan kurtulabilmiştir. Göz altına alınarak tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen saldırgan adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilmiştir.

Avukatın ifa ettiği kamu görevinin amacı, yurttaşın hukukunu korumak ve adaletin tesis edilmesine katkı sunmaktır. Buna rağmen, yurttaşın hak arama özgürlüğü ve adalete erişimdeki en etkili aracı olan avukatlara bürolarında, duruşma salonlarında, keşif ve haciz mahallerinde her türlü sözlü ve fiili saldırılar maalesef devam etmektedir. Bir kez daha belirtmek isteriz ki; avukat dava dosyasının tarafı ya da yargısal öznelerin düşmanı değildir. Avukatları dosya ile özdeşleştirerek taraf görmek, sözlü ve fiili saldırılarda bulunmak, özünde hak arama hürriyetine ve hukuk düzeninin kendisine yönelik eylemlerdir.

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi olarak; Kayseri Barosu’na, meslektaşlarımız Av. Hande Altay ile Av. Murat Altay'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, doğrudan yargılama faaliyetine yönelen menfur eyleme dair tüm yargısal mercileri soruşturma sürecini etkin bir şekilde yürütmeye davet ediyoruz.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ