KDV TEVKİFATI TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN YANLIŞ ANLAŞILMAYA YÖNELİK AÇIKLAMA

21725

Birliğimize intikal eden bazı haber ve sosyal medya paylaşımlarında, halen 2.000,00-TL olarak uygulanmakta olan KDV tevkifatı sınırının 18.01.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 49 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile 10.000,00-TL’ye yükseltildiği bilgisinin yer aldığı görülmüştür.

Ancak söz konusu düzenleme ile yükseltilen sınır avukatlık hizmetlerindeki KDV tevkifatı ile ilgili değil, bavul ticaretindeki KDV iadesi ile ilgilidir. Başka bir anlatımla 18.01.2024 tarihi itibariyle avukatlık hizmetlerinde KDV tevkifatı sınırı halen 2.000,00-TL’dir.

Diğer taraftan, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde görüş ve önerilere açılmış olan 50 Seri Nolu Tebliğ taslağına göre, kısmi tevkifata tabi diğer işlemlerle birlikte avukatlık hizmetlerindeki KDV tevkifatı sınırının da (2024 yılı için) 6.900,00-TL’ye yükseltilmesinin ve bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasının planlandığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu tebliğ taslağı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğinde, konuyla ilgili ayrıca bir duyuru yapılarak meslektaşlarımız bilgilendirilecektir. O zamana kadar KDV tevkifatı sınırının 2.000,00-TL olarak uygulanmasına devam edilmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın dikkatine sunarız.

Saygılarımızla

Türkiye Barolar Birliği