Kınama

3646
A

TBB İNSAN HAKLARI MERKEZİ, GÜRCİSTAN’IN
TÜRK VATANDAŞLARINA YÖNELİK UYGULAMALARINI KINADI

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi tarafından Artvin Barosu Hopa Temsilciliği’nde yapılan basın açıklaması ile Gürcistan Hükümeti’nin Türk vatandaşlarına yönelik uygulamaları kınandı…

TBB İnsan Hakları Merkezi tarafından hazırlanan açıklama, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. İzzet Varan tarafından Artvin Baro Başkanı Av. Ali Uğur Çağal, Av. Mustafa Bayraktar ve Av. Volkan Kaynak’ında katıldığı toplantıda okundu.

Son günlerde Gürcistan’da uygulanmaya başlanan, bazı ilaçların ülkeye sokulmasına ilişkin yasakların Türk vatandaşları açısından önemli sorunlar yarattığının ifade edildiği açıklamada, ilaçların tür ve miktarlarına bakılmaksızın, vatandaşların sağlık sorunları nedeniyle günlük kullandıkları ilaçlara el konulduğu, üzerinde ilaç bulunan vatandaşların gözaltına alındığı, bu gözaltıların ise tutuklamalarla sonuçlandığı ve çok ağır para cezalarının uygulanmaya başlandığı bildirildi. Açıklamada şunlar söylendi:

“Her ülkenin sınırlarına ticari veya ticari olmayan gerekçelerle uyuşturucu madde sokulmasına karşı tepki vermesi normal bir hukuki durum olarak karşılanması gerekirse de sadece tedavi amaçlı ve günlük alınması gereken ilaçların da aynı kefeye konarak vatandaşlarımızın mağdur edilmelerini doğru bulmuyoruz.  
   
Yapılan uygulamanın uyuşturucu madde ile mücadeleden uzak bir davranış olduğu anlaşılmaktadır. Keza, 11 Türk vatandaşının bu nedenle gözaltına alındığı, en az ikişer gün gözaltında kaldıkları, bazılarının tutuklandığı, Gürcistan sağlık birimlerince bu kişiler üzerinde yaptırılan muayenelerde vatandaşlarımızın üzerlerinde bulunan ilaçların gerçekten sağlık sorunları nedeniyle kullanıldığı ve sağlık birimlerince onaylandığı halde çok yüksek para cezaları ile cezalandırılmaktan kurtulamadıkları İnsan Hakları Merkezimizce yapılan araştırmalardan anlaşılmıştır.

Evrensel insan haklarından olan sağlık hakkı dünyanın neresinde olursa olsun müdahale edilemeyecek, kısıtlanmayacak haklardandır. Hiç kimsenin tedavisinin engellenemeyeceği bu nedenle kullandıkları ilaçlara el konulamayacağı ortadadır. Buna rağmen Gürcistan’ın vatandaşlarımıza yönelik hak ihlallerini kınıyor, dost ve komşu Gürcistan’dan uygulamadaki bu yanlışlığı ve hak ihlallerini gidermesini diliyoruz. 

TBB İnsan Hakları Merkezi olarak bu konuyu yakından takip etmekle, hakları ihlal edilen vatandaşlarımız için gerekli ücretsiz hukuki destek ve yardım talep edilmesi halinde aksatılmadan yerine getirileceği hususunu kamuoyuna bildiriyoruz.”