KINAMA

7435
A

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Ömer Kavili’ye takip ettiği duruşma bitiminde, adliye içerisinde kolluk tarafından saldırıda bulunulmuştur. Kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda daha hassas davranması gereken kolluk kuvvetlerinin görevinin başında olan bir avukata gündüz vakti, adliye içerisinde pervasızca şiddet uygulaması; üstelik şiddet uygulayan kişinin rütbeli bir polis olduğu iddiası durumun vahametini gözler önüne sermektedir.

Adliye içinde güpegündüz avukat yumruklamaktan çekinmeyen kolluk, hukuk kurallarına göre hesap vereceği yerde, destan yazdığı iddiasıyla desteklenirse gece vakti ara sokaklarda neler yapacaklarını ne yazık ki öngörmek zor değildir. Siyasi iktidarın bu konudaki tavrı kanıksanmıştır, ancak asıl üzücü olan hukukçuların, özellikle de Cumhuriyet savcılarının bu tür saldırıları sıradanlaştırmasıdır.

Meslektaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, gerçek hukuk devletine ulaşmak için keyfilikten uzaklaşmamızın şart olduğunu, kamu görevlilerinin yaptıkları her eylemin hesabını hukuk önünde vermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.