KINAMA

8754
A

PROF. DR. HAYRETTİN ÖKÇESİZ’İN ŞAHSINDA TÜM YURTTAŞLARIN SAVUNMA VE HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELTİLMİŞ OLAN SALDIRIYI KINIYORUZ

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz; 15 Ağustos 2014 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından cumhurbaşkanlığı seçim sonucunun açıklanmış olmasına karşın, Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık görevini sürdürmesinin suç olduğunu ileri sürerek, Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunmuştur.

Medyaya yansıyan bilgilerden anlaşıldığı üzere, Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz’in Anayasa’dan kaynaklanan şikâyet hakkını kullanarak yaptığı suç duyurusu nedeniyle başına gelmedik kalmamıştır.

İstanbul Aydın Üniversitesi; Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz’in önce derslere girmesini yasaklamış, daha sonra da kendisini kınama cezası ile cezalandırmıştır.

İstanbul Aydın Üniversitesi bu tutumuyla:

- Anayasal hakların yurttaşlar tarafından kullanılmasına zihinsel bariyer örmüş,

- Tüm üniversite öğretim üyelerine ve üniversite gençliğine karşı mobbing uygulamalarıyla caydırıcı bir işlev üstlenmiş ve muhalif düşünceyi sindirmeyi amaçlamış,

- Farklı düşüncelerin üniversite çatısı altında tartışılmasını engelleyerek evrensel anlamda “üniversite” olma yeteneğini yitirmiştir.

Temel yurttaş haklarının ve özgürlüklerin kullanılmasına, farklı düşüncelerin tartışılmasına kaynaklık ve öncülük etmesi gereken üniversitelerin; iktidar odaklarından çekinen, ürkek bir tutum içine girerek adeta yandaş bir görünüm sergilemesi, ülkemiz bakımından hazin bir durumu yansıtmaktadır.

Ülkemizin özgürlüklere en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz’in şahsında, aslında tüm yurttaşların savunma ve hak arama özgürlüğüne yöneltilmiş bu saldırıyı kınadığımızı ve bilimsel özgürlük ve çağdaş üniversite kavramıyla bağdaştıramadığımızı kamuoyuna duyurmayı görev biliriz.Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu