Kınama Metni

10281

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. ünsal Toker'in önerisi ile, Antalya Barosu Başkanı Av.Polat Balkan'ın 28.03.2020 günlü paylaşımı Yönetim Kurulumuzun 10 Nisan 2020 günlü toplantısında görüşülmüş ve aşağıdaki karar alınmıştır

Antalya Baro Başkanı’nın 28.03.2020 tarihinde sosyal medya üzerinden TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Av.Prof.Dr.Metin Feyzioğlu ile ilgili olarak yaptığı eleştiri sınırlarını aşan, yakışıksız paylaşımı asla kabul edilemez.

Antalya Baro Başkanlığı gibi çok önemli ve onurlu bir görevi yürüten bir Avukatın; mesleğe başlarken ettiği yemine ve meslek kurallarına; “yazarken ve konuşurken düşüncelerini olgun, objektif bir şekilde açıklama, mesleğin ve meslektaşın itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınma”konusunda yükümlendiği meslek ilke ve kurallarını unuttuğu veya kasten bu kuralları ihlal ettiği düşünülemez.

Ancak, Antalya Baro Başkanı’nın ettiği bu yemini unutarak toplum önünde TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığını yapan bir meslektaşımıza karşı; “....her koşulda ahlaksızdır, alçaktır, derin devletin Truva atı olmaya soyunmuştur” tarzında küçük düşürücü ve ağır eleştiri sınırlarını aşan ve hatta hakaretten öte suç oluşturan bu açıklamaları nedeniyle kendisini şiddetle kınıyor, ettiği yemine sadık kalarak en kısa zamanda ve yine toplum önünde özür dileyeceğini ve de haksız ve yakışıksız paylaşımlarını derhal geri alacağını umuyoruz. Kınama metninin web sayfamızda yayınlanarak;

 

“28.03.2020 tarihinde Twitter ve Facebook adlı sosyal medya platformunda Antalya Barosu Başkanı Av.Polat Balkan; meslek itibarımız ve kendi itibarı açısından son derece üzücü ve kabul edilemez bir paylaşımda bulunmuştur.

Bir avukatın ve uygar bir insanın diline ve kalemine hiçbir şekilde yakışmayan bu sosyal medya mesajında Av.Polat Balkan, TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı’na ağır şekilde hakaret etmekte ve sövmektedir.

Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarımıza göre bir avukat, meslektaşı olan veya olmayan bir kişi hakkında düşüncelerini açıklarken özen göstermekle yükümlüdür. Sözlü veya yazılı olarak, eleştiri sınırları dışında kalan, “alçak”, “ahlaksız” gibi hakaret ve sövme niteliği taşıyan isnatlarda bulunulması kanunlar ve meslek kurallarına açık aykırılık oluşturmaktadır.

Bu yakışıksız paylaşımın sahibinin Antalya Barosu Başkanı, muhatabının da TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı olması, kamuoyu nezdinde mesleğimizin itibarına zarar vermiştir.

Antalya Baro Başkanlığı gibi son derece onurlu ve saygın bir görevi yürütmekte olan Av. Polat Balkan, kabul edilemez bu beyanıyla hukuku ihlal etmiş, meslek onuruna ve ahlakına aykırı davranmış ve meslek kurallarını çiğnemiştir.

TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu olarak 10.04.2020 tarihli kararımızla; Av.Polat Balkan’ı yukarında saydığımız nedenlerle kınadığımızı bildiriyor, Başkanlığınızca da bu konuda gereğinin yapılacağını umuyoruz.” şeklinde Antalya Barosu Başkanlığı’na yazı yazılmasına,

Başkan Av.Metin Feyzioğlu’nun yokluğunda, Av.Hüseyin özbek’in muhalefetiyle, katılanların oyçokluğuyla karar verildi.