Kırgızistan Barolar Birliği'nden TBB'ye Çalışma Ziyareti

718

Kırgızistan Cumhuriyeti Barolar Birliği Kadın Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aigul Kongaitieva, 11-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin ilk günü yapılan görüşmelere TBB Genel Sekreteri Av. Veli Küçük katıldı. Türk hukuk sistemi ile iki ülkenin baro ve avukat yapıları konularında görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret sırasında; TBB’nin görevleri, çalışma alanları, komisyon yapılanmaları hakkında bilgi verildi. Görüşmede, avukatlık mesleğine ilişkin işlemlerin yanı sıra, TBB’nin hukuk devletini egemen kılmak üzere üstlendiği toplumsal rol ve kamuoyu nezdindeki hak savunuculuğu faaliyetleri vurgulandı.

Ziyaret programının sivil toplum ayağında ise Uçan Süpürge Vakfı Koordinatörü Ceren Kurt Alyurt ve Hukuk Projeleri Koordinatörü Damla Alver ile, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde, bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede “çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerle mücadele” çıkış noktasından hareketle; 1998 yılı itibari ile vakfın başlattığı çalışmalar ve Türkiye’de adalete erişim üzerine hukuk alanında yürütülen projeler tanıtıldı. Ülkemizin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olduğu, bu kapsamda 18 yaşının altındaki herkesin çocuk olarak kabul edildiği açıklandı. Bununla birlikte, sözleşmenin uygulama aşamasında karşılaşılan zorluklar ve imam nikahı ile evlendirilen 16 yaş altı kız çocuklarına ilişkin verilere ulaşmanın güçlüğüne değinildi.

Programın ikinci gününde, TBB Hukuk Müşavirliği Avukatlarından Çiğdem Erman tarafından ülkemizde avukatlık mesleği ve baro yapılanmaları üzerine bir sunum yapıldı. Avukatlık mesleğinin itibarını korumak, mesleğin gelişimi için çalışmalar yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama faaliyetleri çerçevesinde Adalet Bakanlığı’na görüş bildirmek gibi TBB’nin çalışma alanları görüşülürken; meslekteki kadın erkek eşitliği de istatistikler üzerinden ele alındı. TBB’nin avukat hakları, insan hakları, kadın hakları, çocuk haklarına ilişkin komisyonlarının faaliyetleri ayrıca detaylandırıldı.

Programın devamında, Ankara Barosu tarafından 2011 yılında hayata geçirilen Gelincik Projesi hakkında bilgi edinmek üzere, Ankara Barosu ziyaret edildi. Gelincik Merkezi bünyesinde şiddet mağduru kadın ve çocuklara hukuki destek sağlayan avukatlar ile temas kuruldu, çalışma ortamı yerinde incelendi. Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Av. Zeynep Tepegöz ile yapılan görüşmeler esnasında ise; Kadın Hakları Merkezi çalışmaları ele alındı.

Ziyaret programının son günündeki görüşmelerde, TBB Yönetim Kurulu üyeleri Av. Hicran Kandemir ve Av. Melih Yardımcı yer aldı.

Bu görüşmelerde de 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ülkemizde kadın haklarını güvence altına alan hukuki ve idari düzenlemelerin yanı sıra, uygulamada karşılaşılan zorluklar değerlendirildi.

TÜBAKKOM’un hukuk okuryazarlığını artırmak üzere gerçekleştirdiği, kadınlara temel hakları konusunda farkındalık kazandıran eğitim programları görüşülürken; her iki ülkede de “kadın ve çocuk” başlıklarının baroların en çok mücadele etmekte olduğu alanlar olduğu vurgulandı.

Çalışma ziyareti neticesinde, Av. Aigul Kongaitieva; TBB ve yerel barolarda olduğu gibi, Kırgızistan Barolar Birliği bünyesinde de, kadın hakları üzerine çalışan bir komisyon kurmanın faydalı olacağını, ziyareti esnasında gözlemlediği iyi uygulama örneklerini Kırgızistan’da da hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bu hususta, kurumlar arasında var olan iyi ilişkilerin ve iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla benzer çalışma ziyaretlerinin arttırılması kararı alındı.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle