KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ II. ULUSAL KONGRESİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

5180
A

Kişisel sağlık verileri konusunda bireyleri ve tüm toplumu bilgilendirmek, farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, çözüme yönelik öneriler geliştirmek amacıyla Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği ve Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu tarafından düzenlenen, "Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi" 03 - 04 Haziran 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği adına Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Özbek, Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu adına Dr. Hasan Oğan, Türk Eczacıları Birliği adına Başkan Ecz. Erdoğan Çolak, Türk Dişhekimleri Birliği adına Başkan Dr. A.R. İlker Cebeci ve Türk Tabipleri Birliği adına Prof. Dr. Raşit Tükel'in açılış konuşmalarını yaptığı kongrede kişisel sağlık verileri konusu kişi ve toplum hakları bakımından hukuki, tıbbi, teknolojik ve etik yönleri ile irdelendi ve bugünden geleceğe hakların saptanması ve de korunmasının yolları değerlendirildi.

Kongrede yapılan tüm konuşmalar en kısa sürede kitaplaştırılarak http://kisiselsaglikverileri.org/ adresinden yayınlanacaktır.