Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 31.05.2019 tarih 2019/166 sayılı kararı

28624

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde dün itibari ile yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 31.05.2019 tarih 2019/166 sayılı kararı meslektaşlarımızı ilgilendirmektedir.

Anılan kararda avukatın şikayetçiye ait telefon numarasına ona ait olmayan içeriği göndermesi eylemi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı bulunmuştur.

Sözü edilen Kurul kararında, eylem “borçlu olduğu belirtilen ve şikayetçinin yeğeni olduğu anlaşılan şahsa ait ad, soyad ve hizmet numarasının şikayetçiye ait hatta gönderilmesi” ile “şikayetçiye ait telefon numarasının, Kanunda düzenlenen işleme şartlarından herhangi birine dayanmadan işlenmesi” şeklinde değerlendirilmiştir. 6698 sayılı Kanun uyarınca idari para cezasına hükmedilmiştir.

Kurul kararına (https://kvkk.gov.tr/Icerik/5497/2019-166) adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunarız.