Kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın karşısındayız.

2544

Kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın karşısındayız.

Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında alınan kararla 11 Ekim, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldıkları ayrımcılık ve eşitsizliğin farkına varılması için Dünya Kız çocukları Günü olarak ilan edilmiştir.

BM bu kararı TÜRKİYE, Kanada ve Peru’nun girişimleriyle almıştır. TÜRKİYE söz konusu kararın alınmasına öncülük etmesine rağmen kız çocuklarının cinsiyetleri nedeniyle maruz kaldığı ayrımcılığı önlemek için gereken politikaları üretmemiştir.

Kız çocuklarının cinsiyetleri nedeniyle eğitimsiz bırakıldığı, erken yaşta evlenmeye ya da çalışmaya zorlandığı, güçlü ve üretken bireyler haline gelmeleri önünde engeller olduğu sürece geleceğe güvenle bakmamız mümkün değildir. Kadına yönelik şiddet, kadınların çocuk yaşta olduğu dönemde başlayan ayrımcılığın ürünüdür.

Kız çocuklarının eğitim dışında kalmaları en temel sorundur. Bugün kız çocuklarımızın okullaşma oranı giderek düşmekte, kız çocukları eğitimden koparılmaktadır. 2013 yılında ilkokul çağındaki kız çocuklarının %99,6’sı okula kayıtlıyken 2021 yılında bu oran %93,1’e inmiştir. Bir başka deyişle, kız çocuklarımızın %7’si ilkokul eğitimi dahi alamamaktadır. Zorunlu eğitim çağında okula gidemeyen kız çocukları çalıştırılmakta, erken yaşta evlenmeye zorlanmaktadır. Okul dışında kalan kız çocukları her türlü şiddete ve istismara açık hale gelebilmektedir.

Kız çocuklarının iyi bir eğitim almasını sağlamak, onları toplumun; eşit, güçlü ve üretken bireyleri haline getirmek hepimizin görevidir. çünkü kadınları güçlü ve özgür olmayan bir toplumun güçlü ve özgür olması düşünülemez.

11 Ekim Dünya Kız çocukları Günü vesilesiyle TÜRKİYE Barolar Birliği çocuk Hakları Komisyonu olarak, kız çocuklarının cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa ve eşitsizliğe maruz kalmalarının önlenmesi için gösterilecek her çabaya aktif olarak destek verme, aksi yöndeki politikalara karşı çıkma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ çOCUK HAKLARI KOMİSYONU