KOLLUK ŞİDDETİ KARŞISINDA HİÇBİR MESLEKTAŞIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR!

2927

Hakkâri Yüksekova’da gözaltına alınan kişilerle görüşmek üzere İlçe Jandarma Karakoluna giden meslektaşlarımız Av. Harika Günay Karataş ile Av. Fırat İke’nin kolluk kuvvetleri tarafından darp edildikleri, zor kullanılarak karakolun dışına çıkarıldıkları bilgisine ulaşılmıştır.

Meslektaşlarımızın uğradıkları hukuksuz muamelenin sonuçları, darp raporuyla da tespit edilmiştir.

Avukatlara yönelik son dönemde giderek artan şiddeti ve özellikle kolluğun çeşitli düzeylerdeki hukuksuz müdahalelerini münferit vakalar olarak görmüyoruz.

Henüz geçtiğimiz hafta Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesi’nde görüldüğü üzere müdafi beyanlarına tutanakta yer verilmemesi veya son örnekte görüldüğü üzere fiilî saldırı şeklinde karşımız çıkan vakalar; avukata, savunma hakkına, bağımsız ve tarafsız yargıya yönelik sistematik hale gelen tutumun bir sonucudur.

Meslektaşlarımızın, müdafiliğini yapmakta oldukları kişiler ile görüşmelerinin engellenmesi, yurttaşların savunma haklarının ihlali anlamına geldiği gibi, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin adil yargılanma ilkelerine uygun olarak sürdürülmesinin önündeki en büyük engeldir.

Bu ve benzeri keyfi kolluk uygulamalarının ortadan kaldırılmasının yolu, meslektaşlarımıza yönelik saldırıların failleri hakkında etkili ve tatmin edici bir soruşturma sürecinin yürütülmesi ve bu süreçte şüpheli kolluk kuvveti mensuplarının açığa alınmasından geçmektedir.

Aksi yönde hiçbir tutum ve davranışın kabul edilemeyeceğini, kolluk şiddeti karşısında hiçbir meslektaşımızı yalnız bırakmayacağımızı, meslektaşlarımızın ve Hakkâri Baromuzun yürüttükleri hukuki süreçte yanlarında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı