Kongre

21476
A

19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

 • Tarih
  11-15 Eylül 2011

 • Yer
  Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, TÜRKİYE

 • Organizatörler
  • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
  • Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA)
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB),

 • Hedefler
  Dünya Kongresi:
  • İş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek amacıyla katılımcılar arasında bilgi, uygulama ve deneyim paylaşımı için bir forum sağlar.
  • Tüm ilgili taraflar arasında ilişkileri güçlendirerek işbirliğine dayalı bağlantıları ve ittifakları oluşturur ve sağlamlaştırır.
  • Hemen uygulamaya geçirilebilecek bilgi, strateji ve pratik fikirlerin geliştirilmesi için bir platform oluşturur.

 • Kongre Parolası ve Ana Konu Başlıkları
  • Parola : "Sağlıklı ve Güvenli Bir Gelecek için Güvenlik Kültürünü Oluşturalım "
  • Ana Konu Başlıkları
   • I. Küresel Ekonomi ve Değişen İş Dünyasında ortaya çıkan yeni güçlükler
   • II. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Sosyal Diyalog, Ortaklıklar ve Yenilikler
   • III. İş Sağlığı ve Güvenliğine Sistem Yaklaşımı
   • IV. İş Sağlığı ve Güvenliğine Kapsamlı, Planlı ve Önleyici Yaklaşım.

 • Diller
  Kongrenin resmi dilleri Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolcadır.


 • Katılımcılar
  Türkiye’de yapılacak olan Dünya Kongresi tüm iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, işverenler ve yöneticiler, sendika temsilcileri, kamu yönetiminden, sigorta ve sosyal güvenlikten sorumlu kişiler, üreticiler ve ithalatçılar kadar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilenen herkes için eşsiz bir fırsattır.


 • Uluslararası Film ve Multimedya Festivali
  Uluslararası Film ve Multimedya Festivali, İstanbul’da 2011’de gerçekleştirilecek olan 19 WDünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin ayrılmaz bir parçası olacaktır. Festival ISSA Uluslararası Önleme Komisyonunun “Elektrik, Gaz ve Su” ile “Bilgi” birimleri aracılığıyla organize edilecektir.
  Kongre katılımcılarına “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu film ve multimedya yapıtları alanında çok sayıda öneriyi gözden geçirme olanağını sağlayacaktır. Uzman jüri en iyi yapıtları seçecek ve bu yapıtlar ödüllendirilecektir.


 • Teknik Ziyaretler, Kültürel Geziler ve Sosyal Etkinlikler
  İlgilenen gruplar için önceden kayıt yaptırmak koşuluyla İstanbul ve civarındaki yerlerde bulunan endüstriyel, ticari ve hizmet kuruluşlarına teknik ziyaretler tertip edilecektir. Aynı şekilde kongre öncesinde, kongre esnasında ve kongre sonrasında kültürel geziler, çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecektir.


 • Özel Toplantılar
  Profesyonel iş sağlığı ve güvenliği organizatörleri ve diğer ilgili grupların toplantıları için salonlar isteğe bağlı olarak tahsis edilecektir.


 • Program
  Program açılış, Genel ve Teknik Oturumlar, Sempozyumlar ve Üst düzey katılımlı kapanış oturumundan oluşacaktır. Dünya kongresinin parolası ve ana konu başlıkları kapsamında yapılacak Konuşmacı Köşeleri, Poster Sunumları, İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı ve Uluslararası Multimedya ve Film Festivali ile kongre programı tamamlanacaktır.


 • Türkiye, İstanbul ve Haliç Kongre Merkezi
  TürkiyeAnadolu ile Asya’ya, Trakya ile Avrupa’ya uzanan bir ülkedir. Coğrafi konumundan dolayı Anadolu tarih boyunca hep gözde olmuş ve birçok büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Aynı zamanda üç kıta ile kara bağlantısının oluşu ve üç yanının denizler ile çevrili olması nedeni ile önemli bir ticaret merkezi olmuştur.
  Istanbul 12,6 milyonluk nüfusu ile Türkiye’nin en büyük Dünya’nın ise dördüncü büyük şehridir. Ülkenin kuzey batısında yer alan ve İstanbul boğazı etrafında kurulu olan şehir aynı zamanda Haliç körfezini de sınırları içerisine almaktadır. Şehir hem Avrupa’ya hem de Asya kıtasına uzanmaktadır ve bu özelliği ile dünya üzerinde iki kıta üzerine kurulu olan tek metropoldür. Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış olan şehir, günümüzde hala Türkiye’nin ticaret, tarih, sanat ve kültür merkezi konumundadır. Güzelliğinin, bünyesinde barındırdığı zıtlıklardan geldiği söylenebilir, antik ve modern, dindar ve laik, Asyalı ve Avrupalı, mistik ve dünyalı hepsi burada bir arada bulunmaktadır. İstanbul’u çekici kılan nedenlerden biri de çeşitliliktir. Tarihi mekânlar, camiler, müzeler ve çarşılar şehrin tarihi çeşitliliğini yansıtmaktadır.
  Haliç Kongre Merkezi 19. Dünya iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin resmi mekânıdır. Haliç’te yer alan merkez, çeşitli büyüklüklerdeki salon ve fuayeleri ile bu gibi üst düzey organizasyonlar için son derece uygundur.


  Kongreyi Düzenleyen Ulusal Kurum(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1946 yılında kurulmuştur. Birimleri ve bağlı kuruluşları vasıtası ile sosyal barışı ve refahı sağlamayı aynı zamanda iş gücünün kalitesini ve çalışanların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Bakanlık çalışma yaşamını ve işçi- işveren ilişkilerini düzenleyici önlemler alır. Bunu, ilgili kanunların uygulanması yanında eğitim ve denetim gibi araçlar ile sağlar. Bakanlığın en önemli görevlerinden biri de işyerlerinde çalışma ortamının sağlıklı ve güvenli olmasının sağlanmasıdır. Bu görevi Bakanlık adına İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yürütür. Bakanlık ayrıca çeşitli fiziksel, ekonomik ve sosyal risklere karşı güvence sağlamak amacıyla sosyal sigorta sisteminin işlemesinden ve engelli çalışanların tekrar çalışma hayatına kazandırılmasından da sorumludur. Bakanlık ayrıca her yıl çalışma hayatına ilişkin istatistikleri toplar ve yayınlar.

  Kongre Sekretaryası (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)
  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Türkiye genelinde işyerlerinde iş sağlığı güvenliğini tesis etmek, izlemek ve sürekli olarak iyileştirmek ile görevli alt birimidir. Bu amaca ulaşmak için Genel Müdürlük mevzuat hazırlamak, ulusal politikalar belirlemek ve programlar hazırlamak aynı zamanda iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi maksadı ile işyerlerinde ölçüm ve değerlendirmeler yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak ve bunu yapacak kişi ve kurumlara yetki vermektedir. Kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi-denetimini yapmak ve İSG alanında kaynaklar hazırlayıp bunları yayınlamak da Genel Müdürlüğün görevleri arasındadır.