KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI

3640
  • Prof.Dr.Ali Kemal YILDIZ – Türk Alman üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

  • Murat öKSüZ – Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

  • Dr.İhsan BAŞTüRK – Yargıtay 19.Ceza Dairesi üyesi

  • Halis GüMüŞOĞLU – Adana Hâkimi

  • Av.Naim KARAKAYA – İstanbul Barosu