KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI

3400
A
  • Prof.Dr.Ali Kemal YILDIZ – Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

  • Murat ÖKSÜZ – Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

  • Dr.İhsan BAŞTÜRK – Yargıtay 19.Ceza Dairesi Üyesi

  • Halis GÜMÜŞOĞLU – Adana Hâkimi

  • Av.Naim KARAKAYA – İstanbul Barosu