KURULMAMIŞ BİR BAROYU TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNDE TESCİL ETTİRMEYE VE BAŞKENTİMİZ ANKARANIN TEK BAROSUNU BÖLMEYE CÜRET EDENLER MESLEK TARİHİMİZDE KARA BİR LEKE OLARAK ANILACAKTIR.

2607

KURULMAMIŞ BİR BAROYU TüRK PATENT ENSTİTüSüNDE TESCİL ETTİRMEYE VE BAŞKENTİMİZ ANKARANIN TEK BAROSUNU BöLMEYE CüRET EDENLER MESLEK TARİHİMİZDE KARA BİR LEKE OLARAK ANILACAKTIR.

çoklu Baro henüz kanunlaşmamıştır. Ancak buna rağmen çoklu Baro heveslileri kanunlaşmayı dahi beklemeden hukuken mevcut olmayan bir baronun ismini marka olarak Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescile cüret etmişlerdir.

Sosyal medyaya yansıyan AHAB (Ankara Hak ve Adalet Barosu) ismli logonun gerçekliği merkezimiz tarafından Türk Patent Enstitüsü nezdinde sorgulanmış ve bu isim ve logonun Türk Patent Enstitüsü nezdinde 2020/74936 numaralı başvuruya konu edildiği tespit edilmiştir.

Görüldüğü üzere çoklu Baro henüz kanunlaşmadan dahi avukatlık mesleğinde tahribe başlamıştır.

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi tarihe not düşen 30/06/2020 tarihli "çOKLU BARO, TEK DEVLET İLKESİNE, HALKIN HAK ARAMA öZGüRLüĞüNE VE AVUKATLIĞIN BAĞIMSIZLIĞINA AYKIRIDIR. çOKLU BAROYA HAYIR." başlıklı bildirisinde;

Anayasamızın değiştirilemeyen ve değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen 3. maddesini işaret ederek TÜRKİYE Devletinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün ve Başkentinin Ankara olduğunu belirtmiş ve TÜRKİYE Devletinin ülkesi ile bütünlüğünün temelinin iller vasıtası ile sağlandığını ve bu illerin başında Başkent Ankaranın bulunduğunu ifade etmiştir.

TÜRKİYE Devletini oluşturan yargı erkinin kurucu unsurlarından savunmayı temsil eden Avukatların örgütlenmesi olan Baroların kurumsal kuruluş esasının tek devlet ilkesine uygun olarak illere göre olduğu ve bu nedenle Avukatlık Kanunumuzda her ilde sadece bir baro kurulacağının düzenlendiği yine aynı bildirimizde açıklanmıştır.

çoklu Baronun il bazlı tek baro ilkesine ve dolayısı ile tek devlet ilkesine olan aykırılığını başkent Ankara üzerinden ifade eden merkezimizin bu kaygısının ne kadar haklı olduğu henüz kurulmamış olan baro isminin "Ankara Hak ve Adalet Barosu" olarak seçilmesi ile ispatlanmıştır.

Zira kanunlaşmasını dahi beklemeye sabrı olmayan çoklu baro heveslileri ilk olarak başka bir ilimizi değil başkentimiz Ankara ilini hedeflerine koyduklarını bu başvuru ile göstermişlerdir.

Tek devlet ilkesinin doğal sonucu olarak nasıl ki başkent Ankara Valiliği bir tanedir, başkent Ankaranın barosu da bir tane olarak kalmalıdır.

Bu nedenle henüz meri mevzuatımızda çoklu baronun olmadığı bugün itibariyle tarihe not düşerek söylüyoruz ki; KURULMAMIŞ BİR BAROYU TüRK PATENT ENSTİTüSüNDE TESCİL ETTİRMEYE VE BAŞKENTİMİZ ANKARANIN TEK BAROSUNU BöLMEYE CüRET EDENLER MESLEK TARİHİMİZDE KARA BİR LEKE OLARAK ANILACAKTIR.

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi bu hukuksuz tescilin iptali için gerekli hukuki girişimin başlatılması amacıyla durumun vehametini başkanı TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Av. Gültekin Uzunalioğlu aracılığı ile TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kuruluna iletmiştir.

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi olarak bu hukuksuzluğun ortadan kalkması için süreci sonuna kadar takip edeceğimizi mesleki kamuoyumuzun bilgisine sunarız.
Yaşasın tam bağımsız avukatlık ve savunma. Yaşasın onun örgütlü gücü tam bağımsız barolar.

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi