KURULTAY: ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ

5529
A

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen (TÜBAKKOM) "Çocuktan Gelin Olmaz" başlıklı Kurultay, 31 Ocak 2016 tarihinde TBB Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kadın çalışmaları konusunda uzman avukat, akademisyen ve hukukçuları bir araya getiren kurultayın açılış konuşmaları TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBB Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBAKKOM Eşgüdüm Sorumlusu Av. Yurdagül Gündoğan ve Osmaniye Barosu - TÜBAKKOM Dönem Sözcülüğü adına Av. D. Ebru Coşkuner Kolak tarafından gerçekleştirildi.

KADINI ÖNCE BİREY OLARAK BENİMSEMELİYİZ

Kurultayın açılış konuşmasını yapan TBB Başkanı Feyzioğlu, sistemin kadını aile içerisinde bir mülk olarak değil, toplum içerisinde birey olarak benimseyip, korumaya başladığında sonuçların da farklılık göstereceğini söyledi. "Şimdi yapmamız gereken, toplumu nasıl bilinçlendireceğimizi ve hızlı, etkin, kapsamlı ve akılcı tepki mekanizmalarını nasıl örgütleyeceğimizi konuşmak olmalıdır" diyen Feyzioğlu, bürokratların ve siyasetçilerin de kadını rencide edici beyanlardan kaçınmaları gerektiğine dikkat çekti. Feyzioğlu şunları söyledi:

KADINI ACİZ GÖSTEREN GÖRÜNTÜLER VERİLMEMELİ

Kadını aciz gösteren hiçbir görüntünün verilememesini sağlamak, vereni ise toplumsal olarak yaptırıma tabi tutmak gereklidir. Eğer bir okul müdürü, kız ve erkek öğrencilerin birlikte yemek yemelerinden şahsen tahrik olup yemek saatlerini ayırmak gibi bir sapkınlığa gidiyorsa, sadece ona bir suç duyurusu ya da bir cılız eylemle cevap vermekle değil; Milli Eğitim Bakanlığı'na, il valiliğine ve okul müdürüne yüz binlerce e-postanın, mesajın yağmasını sağlayacak bir tepki mekanizmasını kurabilmek gereklidir. İşte bu sivil toplum hareketidir. Sivil toplum, kadını ve çocuğu mal olarak gösteren herkesi, bu düşüncesinden ve eyleminden ötürü bin pişman etmelidir. Bu en ağır ve etkili yaptırımdır.

AZ YA DA ÇOK HEPİMİZ SUÇLUYUZ

TBB Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBAKKOM Eşgüdüm Sorumlusu Av. Yurdagül Gündoğan da, küçük yaşta bir çocuğun evlendirilmesini "insanlık suçu" olarak tanımlayarak, "Nereden bakarsanız bakın, nasıl bakarsanız bakın, küçük yaşta bir çocuğun evlendirilmesi kabul edilemez. Hiç bir bakış açısı bu duruma yasal bir statü kazandıramaz" dedi. Bir çocuğun erken yaşta evlendirilmesinde çevre faktörünün önemine değinen Gündoğan, "Bu suça engel olabilecekken olmayan, duyan, gören, bilen ama sessiz kalan az ya da çok hepimiz suçluyuz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından birbirinden önemli tespit ve çözüm önerileri içeren sunumlarla devam eden kurultay, ressam Erdal Kocabey'in "Eşref-i Mahlukatın Çocukla Evliliği Üzerine Sanatçı Tanıklığı" konulu sergisinin tanıtım kokteyli ile sona erdi.

TBB Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBAKKOM Eşgüdüm Sorumlusu Av. Yurdagül Gündoğan'ın Kurultay açış konuşması