KUTSAL İSYAN ÇAĞRISININ İLK BELGESİ “AMASYA GENELGESİ”

5464

Amasya Tamimi, Birinci Dünya Savaşı galiplerinin, Türkiye’yi  sömürgeleştirme, halkı köleleştirme girişimine karşı,  Kutsal İsyan çağrısıdır. Tamim, ülkenin işgaline, ulusun esaretine, işbirlikçi yönetimin ihanetine başkaldırı manifestosudur.

19 Mayıs 1919’da Samsun’dan Anadolu’ya yönelen Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının inancı, milleti, ancak milletin azim ve kararının kurtarabileceğidir. Bunun için de haklı ve hukuk meşruiyetine dayalı isyanın örgütlenmesi ve icrasının halk tarafından yapılması zorunlu görülmektedir.

22 Haziran 1919’da tüm dünyaya ilan edilen Amasya Tamimi, Türkiye’nin kuruluş ve kurtuluşu için düzenlenecek kongrelerin ilk adımını oluşturur. Tamim’de ilk Kongre’nin Temmuz 1919’da Erzurum’da düzenleneceği belirtilir. Bunu Eylül 1919 Sivas Kongresi ve 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’nin açılışı takip edecektir.

ülkenin kurtuluşu ve Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile neticelenecek olan Kurtuluş Savaşının işaret fişeği, hukuk ve meşruiyet belgesi olan  Amasya Tamimine göre;

-Yurdun bütünlüğü, milletin bağımsızlığının tehlikededir.

-İstanbul’daki hükümet, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi gösteriyor.

-Milletin  bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

-Milletin durumunu ve davranışını göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş milli bir heyetin varlığı çok gereklidir.

-Anadolu’nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas’ta ulusal bir kongrenin tez elden toplanması kararlaştırılmıştır.

-Bunun için bütün illerin her sancağından, halkın güvenini kazanmış üç delegenin olabildiğince çabuk yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir.

-Herhangi bir kötü durumla karşılaşılabileceği düşünülerek bu iş, ulusal bir sır gibi tutulmalı ve delegeler gereken yerlere kimliklerini gizleyerek gelmelidirler.

-Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. O güne kadar öteki il delegeleri de Sivas’a ulaşabilirlerse, Erzurum Kongresi’nin üyeleri de Sivas genel kongresine katılmak üzere Sivas’a hareket edeceklerdir.

Amasya Tamimiyle birlikte işgalci güçlerle işbirliği yapan İstanbul Hükümetiyle bağlar koparılmış, yurt çapındaki Müdafaayı Hukuk Cemiyetlerinin birleştirilmesi sağlanmış,  Türk Milleti işgalci güçlere karşı savaşa çağrılmıştır.

Kutsal isyan çağrısının 99. Yılında, altına imza atanları ve bu çağrıya kayıtsız şartsız uyarak bizlere özgür bir vatan bırakanları saygıyla anıyoruz.