KUVAYI MİLLİYECİ, MÜDAFAAYI HUKUKÇU CUMHURİYET ŞEHİDİ DURUŞUNU, TUTUMUNU, KALEMİNİ, KELAMINI ÖZLÜYORUZ…

2187

Seçkin bir hukukçu, etkili bir yazar, araştırmacı gazeteci, Cumhuriyet değerlerinin korkusuz müdafii, usta bir edebiyatçı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerinin, laik demokratik düzenin, kurtuluş ve kuruluşun önderinin manevi mirasının kararlı savunucusu.

Darbe dönemlerinin, demokrasinin rafa kaldırıldığı süreçlerin sakıncalı piyadesi.

Yolsuzlukların, vurgunların, halkın ekmeğini çalanların, inanç sömürüsü yapanların acımasız teşhircisi.

Rüzgar güllerinin, her davulun önünde oynayanların, güç sahiplerinin yağdanlığına soyunmuş dolmakalemlerin kaleminden, kelamından çekindikleri adam.

Silah kaçakçılarının, hayali ihracatçıların, banka hortumcularının, kamu malı yağmacılarının korkulu rüyası.

Terör destekçilerinin, nüfuz tacirlerinin, hale takipçilerinin, bölücülerin, hırsızların, uğursuzların sesini kısmak, kalemini kırmak istedikleri yazar.

Türk halkını bir arada tutan, Cumhuriyet ve rejimle barışık köklü inanç ve kültürel değerlerin tahribine yönelik Selefi saldırılara karşı erken uyarı sorumluluğu duyan seçkin bir aydın.

TÜRKİYE'nin varlığı ve sürekliliğinin olmazsa olmazı; üniter yapı, ulus devlet, evrensel değerler, çağdaş demokrasi uğruna can veren soylu insan.

Kuvayı Milliyeci, Müdafaayı Hukukçu Cumhuriyet şehidi.

Duruşunu, tutumunu, kalemini, kelamını özlüyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı