LOZAN ANTLAŞMASI: BAĞIMSIZLIĞIMIZIN BELGESİ

1210

Değeri ve önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Tapu Senedi, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün belgesi Lozan Antlaşması’nın 98. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Lozan baş delegesi İsmet Paşa olmak üzere, askeri zaferi taçlandıran diplomatik zaferin mimarlarını saygıyla anıyoruz.

Türkiye Barolar Birliği