MEDENİ KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİNİN 93. YILINDA, KADIN KAZANIMLARINDAN ÖDÜN VERECEK YASAL DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ KABUL EDİLEMEZ

31045

4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu; vatandaşlarımızın doğumdan başlayıp, vefatı sonrasına kadar uzanan süreçteki özel yaşam ilişkilerini düzenleyen; Türk kadınına gerek aile içerisinde gerekse sosyal ve kamusal yaşamda birey olma hakkını veren, laik hukukun simgesi olan bir devrim yasasıdır.

Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle, özel yaşamlarına ilişkin haklar açısından kadınlar, erkeklerle eşit yurttaş olma hakkını kazanmış; evlenme, boşanma, mirastan eşit pay alma gibi konularda Türk kadınının hakları güvence altına alınmıştır.

çağdaş bir toplum yaratmak ülküsüyle, kadını özgür ve eşit bir birey haline getirmek için kabul edilen Medeni Kanun, Türk kadını için en anlamlı kazanımdır.

Son zamanlarda bu kazanımları kaldırmaya yönelik olarak, 6284 sayılı yasa, İstanbul Sözleşmesi, nafaka hakkı gibi yasalar üzerinde tartışma yaratılarak, üzerlerinde değişikliklerin yapılmaya çalışıldığını görmekteyiz. Oysa ki ortadan kaldırılmaya ve yıpratılmaya çalışılan kadın kazanımları, demokratik ve laik Türk Hukuk Devletinin önemli yapı taşlarıdır.

TüBAKKOM olarak; tüm kadınlarımızı ve laik Cumhuriyetimizi savunan herkesi Medeni Kanunumuza sahip çıkmaya çağırıyoruz.  ülkemizin her noktasındaki kadın hakları savunucusu avukatlar olarak başta Medeni Kanunumuz olmak üzere Cumhuriyetimizin tüm devrim ve değerlerini savunmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.      

 

TÜRKİYE Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TüBAKKOM)