MERNİS Üzerinden Sorgulama Yapılması

30292
A

Birliğimize ulaşan bilgi ve şikayetlerden, avukat meslektaşlarımızın takip ettikleri icra dosyalarına ilişkin olarak MERNİS üzerinden sorgulama yapılması taleplerinin icra müdürlükleri tarafından Birliğimiz ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol gerekçe gösterilmek sureti ile reddedildiği anlaşılmaktadır.

Birliğimiz ile Adalet Bakanlığı arasında yapılan protokol UYAP ve UBAP Bilişim Sistemleri arasında teknolojik olanaklar kullanılmak suretiyle sağlanacak veri iletişim bağlantısı ile avukatların UYAP Bilişim Sistemini kullanarak diğer bilişim sistemlerindeki bilgi ve belgelere erişimlerinin sağlanmasına yöneliktir.

Diğer taraftan MERNİS ve benzeri sorgulama taleplerinin hukuki dayanağı kanunlar olup; özel hukuk hükümlerine tabi olarak düzenlenen protokoller, kanunlarla verilmiş olan hakların önüne geçemezler. Kaldı ki anılan protokolde bu yönde düzenlenmiş bir hüküm de mevcut değildir.

Nitekim Ankara 4. İcra Hukuk Mahkemesinin 2012/119 E., 2012/120 K. sayı ve 09.02.2012 tarihli örneği ekli emsal kararı da bu yöndedir.
 

Meslektaşlarımızın bilgilerine duyurulur.

 
Türkiye Barolar Birliği