MERSİN BAROSU BAŞKANI'NIN 8 MART'TA BİR KADIN AVUKATA UYGULADIĞI ŞİDDETE EN YÜKSEK PERDEDEN "HAYIR, HAYIR, HAYIR!" DİYORUZ

21276
A


"Şiddete Hayır" demenin insan hakları ile ilgisini anlayamamış ve içselleştirememiş bir baro başkanının Dünya Emekçi Kadınlar gününde bir kadın meslektaşına alenen şiddet uygulamasını reddediyoruz, kınıyoruz ve kadına karşı şiddete "HAYIR" diyoruz.

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), Türkiye'deki tüm baroların kadın hakları komisyonlarının katılımıyla TBB bünyesinde kurulmuş ve kadın hakları mücadelesinde birlikte dayanışmayı amaç edinmiştir.

TÜBAKKOM tarafından her 8 Mart'ta geleneksel olarak hazırlanan bildiri, Barolar Birliği ve barolarca kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu yıl hazırlanan metin, son 10 yılda kadına karşı artan şiddete dikkat çekerek, herkesi "Şiddete Hayır" demeye davet etmekteydi.

TÜBAKKOM Üyesi barolardan biri olan Mersin Barosu'nun başkanı Av. Ali Er, bu bildirinin okunmasına karşı çıkmakla yetinmeyerek bir kadın meslektaşımıza kürsüde şiddet uygulamıştır.

Bu utanç verici görüntüler, halkın güvendiği savunma mesleğinin baro başkanı seviyesindeki bir temsilcisine hiç yakışmamıştır. Bu vahim örnek, kadına karşı şiddetin Türkiye'de vardığı noktayı gözler önüne sermektedir.

Avukatlık Kanunu'nun kendisine verdiği görevlerden, insan hak ve özgürlükleri ile kadın haklarından bihaber bu baro başkanını, üstlendiği toplumsal sorumluluğa, meslek etiğine ve terbiyesine uygun davranmaya davet ediyoruz.

Öte yandan, Türkiye Barolar Birliği ve barolar, 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre, kanun, tasarı ve Anayasa değişikliği teklifleriyle ilgili görüş bildirmekle, halkı ve ilgili her kesimi bilgilendirmekle görevlidir. Kaldı ki, Anayasa değişikliği paketi, tüm hakim ve savcıları aynı zamanda siyasi parti genel başkanı olabilecek devlet başkanına bağımlığı kıldığı için mahkemelere siyaset hakim olacak, bilgiye ve hukuka dayanan avukatlık mesleğinin yerini de iş takipçiliği alacaktır.

İşte bu sebeple TBB ve çoğunluk barolarımız, Anayasa değişikliğini milletimize anlatmak için mücadele etmektedir. Buna karşın milletin tamamını Anayasa'daki görev tanımına ve ettiği yemine göre temsil etmesi gereken Sayın Cumhurbaşkanı'nın, devletin tüm olanaklarını kullanarak "evet" kampanyası yürütmesi Mersin Barosu Sayın Başkanının asıl sorgulaması gereken husustur. Siyasi parti kaygısı taşımayan herkes bu haklı soruyu sormalıdır.

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM)