Mersin ve Rize barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

421