MESLEĞİMİZ İÇİN "BÜYÜK SAVUNMA MİTİNGİ"NDE BULUŞALIM

902
Yurttaşların hak arama özgürlüğünün ve adalete erişim hakkının teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, onların örgütlü gücü Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak; 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara'da; "Avukat İçin de Adalet" demek; mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak; şiddete ve angaryaya karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz.
 
Katılımınızla dayanışmamız güçlenecektir.
 
Saygılarımızla.
 
Saat: 13:00 - 18:00
📍Yer : Anıtpark (Çankaya Belediye Başkanlığı’na ait Bahçelievler, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:32 Çankaya/Ankara)