Meslek İçi Eğitim

6996
A
Yürütme Kurulu
Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Meslek İçi Eğitim Kurulu

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Meslek İçi Eğitim Kurulu

Başkan : Av.Berra BESLER TBB Bşk.Yrd.
Üye : Av.Alpay SUNGURTEKİN Samsun Barosu
Üye : Av.Rıfat ÇULHA Edirne Barosu
Üye : Av.Recep ADIGÜZEL Manisa Barosu
Üye : Av.Tamer ŞAHİN İstanbul Barosu
Üye : Av.Salih AKGÜL Ankara Barosu
Üye : Av.Cumhur ARIKAN Kocaeli Barosu
Üye : Av.Yusuf AKBAŞ Nevşehir Barosu
Üye : Av.Halit ADVAN Diyarbakır Barosu
Üye : Av. Mehmet Zeki DURMAZ Antalya Barosu
Üye : Av. Rüstem Kadri SEPTİOĞLU Elazığ Barosu

(09.08.2010 tarih ve  2010/792 sayılı karar: TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu’na ek görevlendirme konusu görüşüldü. TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Başkanı ve TBB Bşk.Yrd. Av.Berra BESLER, yürütme kurulu üyeleri Av.Recep Adıgüzel, Av.Rıfat Çulha, Av.Salih Akgül, Av.Tamer Şahin’e ilave olarak Kocaeli’den Av.Cumhur Arıkan, Diyarbakır’dan Av.Halit Advan, Samsun’dan Av.Alpay Sungurtekin ve Nevşehir’den Av.Yusuf Akbaş’ın da TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu’nda görevlendirilmelerine, toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi.

Listenin Tamamı için Tıklayınız.


TBB EĞİTİM MERKEZİ MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Meslek İçi Eğitim Çalışmaları:
    

SEMİNER  PROĞRAMLARI Barolar Bölgelere Ayrılmak Suretiyle Aşağıda Verilen Program Gereğince  Yapılmaktadır,

 

SERTİFİKALI  EĞİTİM PROGRAMI Bilişim, Aktüerya, Kamu İhalesi,Enerji Hukuku, Tüketici Hukuku, Spor Hukuku ve Sağlık Hukuku Konularında Eğitim Verilmesi Yönündeki Hazırlık Çalışmalarına Başlanmıştır

 
14.Ocak.2010 tarihinde göreve başlayarak ilk toplantısını yapan Eğitim Kurulu Meslek İçi Eğitim ile İlgili İlke Kararları ve öncelikli eğitim konularını belirleyerek TBB Yönetim Kurulu’na sunmuş, alınan onay doğrultusunda çalışmalarına başlamıştır.

 

MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ PROĞRAMI

SEMİNERLERDE MESLEK İÇİ EĞİTİMİ VERİLEN KONULAR

1-)      CMK UYGULAMALARI

BÖLÜM SORUMLULARI : Av.RİFAT ÇULHA  / EDİRNE BAROSU
Av.YUSUF AKBAŞ
/ NEVŞEHİR BAROSU
   
EĞİTİM KONUSUNUN İŞLENİŞİ AÇISINDAN ALT BAŞLIKLAR
 1. SORUŞTURMA
 2. KOVUŞTURMA  
 3. KANUN YOLLARI
 4. İNFAZ
 5. ÇOCUK YARGILAMASI
 6. AİHM KARARLARININ CMK.YA YANSIMASI
 7. CMK’NUN İŞLEYİŞİ
 8. KORUMA TEDBİRLERİ
 9. SORUŞTURMA EVRESİNDE MÜDAFİİN ROLÜ
 10. KOVUŞTURMA EVRESİNDE MÜDAFİ VE KATILAN VEKİLİNİN ROLÜ
 11. İNFAZ HUKUKU
 12. CMK 250.MD. UYGULAMASI
   
EĞİTİCİ KADROSU
Prof.Dr. AYŞE NUHOĞLU  
Prof.Dr. TİMUR DEMİRBAŞ  
Prof.Dr. FERUDUN YENİSEY  
FAHRETTİN DEMİRAĞ  TBB Danışmanı ve Askeri Yargıtay Onursal Bşk.
Yrd. Doç. Dr. MURAT ÖNOK Koç Üniversitesi Öğr. Üyesi
Prof.Dr. DURMUŞ TEZCAN  
Prof.Dr.FATİH SELAMİ MAHMUTOĞLU  
Doç. Dr. Av. ALİ KEMAL YILDIZ  
Prof.Dr.BAHRİ ÖZTÜRK  
Av.RİFAT ÇULHA Edirne Barosu
Prof.Dr. MUSTAFA RUHAN ERDEM Yaşar Üniversitesi Hukuk Fak. Dekanı
Prof.Dr. YENER ÜNVER  
Dr. SİNAN ALTINÇ  
Prof.Dr. ÜMİT KOCASAKAL  
Yrd. Doç.Dr. NEYLAN ZİYALAR  
Av.NAİM KARAKAYA  
Av. ATİLA ÖZEN  
Av. OLCAY BİLGE  
Av. NECLA ACAR  
Av. TURGAY DEMİRCİ
 
Yrd.Doç.Dr.NİHAT KAMBUR Akdeniz Üniversitesi Öğrt. Üyesi
Av.ASLIHAN ÖZTEZER  
Av.HANDE ULUTÜRK  
Av.ABDÜLKADİR KAYA  
Prof.Dr.HAKAN HAKERİ 19  Mayıs Üniversitesi Çarşamba Hukuk Fak. Dekanı
Av. AYDIN AKPINAR Ankara Barosu
Arş. Gör. ASLIHAN TEZEL  
 

2-)      AİLE HUKUKU

BÖLÜM SORUMLULARI : Av.TAMER ŞAHİN /İSTANBUL BAROSU
Av.HALİT ADVAN /DİYARBAKIR BAROSU
   
EĞİTİM KONUSUNUN İŞLENİŞİ AÇISINDAN ALT BAŞLIKLAR
 1. AİLE MAHKEMELERİ VE AİLE MAHKEMELERİNE İLİŞKİN USUL İŞLEMLERİ
 2. BOŞANMA
 3. MAL REJİMLERİ
 4. TASFİYE TALEBİNE UYGUN DELİLLER  VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 5. KORUMA TEDBİRLERİ
 6.  AİHM KARARLARININ İÇ HUKUKA YANSIYAN HÜKÜMLERİ
   
EĞİTİCİ KADROSU
PROF.DR. AHMET KILIÇOĞLU ANKARA ÜNİV.-ANKARA BAROSU
DOÇ.DR. ŞÜKRAN ŞIPKA İSTANBUL ÜNV. EM. ÖĞR. ÜYESİ
YRD. DOÇ.DR. EBRU CEYLAN AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ERAY KARINCA ANKARA AİLE YARGICI
MUSTAFA KARADAĞ ANKARA AİLE YARGICI
MUSTAFA ATEŞ ANKARA AİLE YARGICI
BİLAL KÖSEOĞLU ANTALYA AİLE YARGICI
İZZET DOĞAN İST. EMEKLİ AİLE YARGICI
RUHİ ÖZDEMİR FATİH AİLE YARGICI
GÜLAY BERKAY KADIKÖY  AİLE  YARGICI
Av. AYDENİZ ALİSBAH TUSKAN İSTANBUL BAROSU
Av.AYÇA ÖZDOĞAN İSTANBUL BAROSU
Av.SENAY ERTEM ANKARA BAROSU
Av.NURAN SERPİL  ÖZOK KOCAELİ  BAROSU
Av.MUAZZEZ YILMAZ İSTANBUL BAROSU
Av.ARZU ÇAĞATAY EDİRNE BAROSU
 

3-)      İCRA-İFLAS HUKUKU

   
BÖLÜM SORUMLULARI : Av.RECEP ADIGÜZEL  /MANİSA BAROSU
Av.ALPAY SUNGURTEKİN  /SAMSUN BAROSU
   
EĞİTİM KONUSUNUN İŞLENİŞİ AÇISINDAN ALT BAŞLIKLAR
 1. İTİRAZ VE İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI
 2. MENFİ TESPİT DAVALARI
 3. HACİZ
 4. İHALE VE FESHİ
 5. İCRA SUÇLARI
 6. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
 7. KİRALAR HAKKINDA ÖZEL HÜKÜMLER
 8. YARGITAY KARARLARI
   
EĞİTİCİ KADROSU
Av.TALİH UYAR İZMİR BAROSU
Av.MEHMET NALÇAKAR ANKARA BAROSU
 

4-)    AVUKATLIK ÜCRET  SÖZLEŞMESİ, ÜCRET  SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN İHTİLAFLAR VE HUKUKİ SONUÇLARI

   
BÖLÜM SORUMLULARI : Av.SALİH AKGÜL /ANKARA BAROSU
Av.M.CUMHUR ARIKAN /KOCAELİ BAROSU
   
EĞİTİM KONUSUNUN İŞLENİŞİ AÇISINDAN ALT BAŞLIKLAR
 1. ÜCRETİN KAPSAMI
 2. ÜCRET SÖZLEŞMESİNİN HUKUKSAL YAPISI (SÖZLEŞMENİN VARLIĞI/SÖZLEŞMENİN YOKLUĞU)
 3. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İHTİLAF HALİNDE UYGULANACAK HUKUK
 4. AZİL VE İSTİFA
 5. SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL SONUÇLARI (ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN –CEZA HUKUKU BAKIMINDAN-AVUKATLKIK   HUKUKU BAKIMINDAN)
 6. AVUKATLIK ÜCRETİNE İLİŞKİN İÇTİHATLAR VE 13.HD.NİN GÖRÜŞÜ
   
EĞİTİCİ KADROSU
Prof.Dr.MERAL  SUNGURTEKİN  
MURAT AYDIN İZMİR/KARŞIYAKA  YARGICI
Prof.Dr.MUHAMMET ÖZEKES GEDİZ ÜNİV.HUKUK FAK.DEKANI
Doç.Dr.REFİK KORKUSUZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HK.BL.BŞK
Av.Dr.İLTER YILMAZ KOCAELİ BAROSU – TBB Disiplin Kurulu Üyesi
Av.NURİ KARAHAN İSTANBUL BAROSU - TBB Disiplin Kurulu Üyesi
Av.SALİH AKGÜL ANKARA BAROSU
Av,ZEYNEP BAHADIR ANKARA BAROSU
Av.FİLİZ SARAÇ İSTANBUL BAROSU