Meslektaşlarımıza Duyuru

6717
A

Değerli Meslektaşlarım;

Kaymakam ve valilere gözaltına aldırma yetkisi vermek suretiyle yürütme ve yargı kuvvetlerini yürütme elinde birleştiren ve daha pek çok keyfiliği içinde barındıran İç Güvenlik Paketi'ne itirazlarımızı kamuoyuyla her fırsatta paylaştığımız ve ilgili mercilere de aktardığımız malumlarınızdır.

Bu çerçevede, 10 Şubat 2015 Salı günü öğleden sonra Türkiye'nin her yerinden otuz üç baro başkanımızla birlikte TBMM'ye gittik. Basın açıklaması yaptık ve siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle görüştük. Pek çok baro başkanımız da hava muhalefeti sebebiyle gelemedi. Söz konusu birliktelikle verdiğimiz mesaj şu idi: Türkiye'nin her yerinden çok farklı siyasi düşüncede ve dünya görüşünde olan, şehirlerinin hassasiyetlerini de bilen bu baro başkanları aynı paydada buluşuyorsa, siyasi partilerin buna kulak vermesi Türkiye'nin üstün menfaati gereğidir.

Geçtiğimiz hafta pek çok baromuz basın açıklamaları ve yürüyüşler düzenlediler. İstanbul Barosu'nun girişimiyle İstanbul'da Çağlayan'daki adliyede ve Diyarbakır Barosu'nun girişimiyle Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklamaları yapıldı. Çok sayıdaki basın açıklaması ve gösterinin bir kısmı ulusal, bir kısmı ise yalnızca yerel basında yer buldu. TBB Yönetimi olarak bizler de hukukun üstünlüğünü talep eden, insan haklarının ve demokrasinin evrensel ilkelerinde hepimizi buluşturan bu eylemlerin bir kısmına temsilcilerimizle katıldık. Bugün de Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu ve tüm barolarımız Ankara Adliyesi'nde buluşuyoruz.

Bugün güvenliğimiz için, özgür bir toplum için, milletimizin mutluluğu için yürüyoruz. Evlatlarımız güven içinde yaşasın, Özgecan’lar da ölmesin diye.

Değerli Meslektaşlarım;

Özgürlükler, insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi, meslek itibarımız, meslektaşlarımıza yönelik saldırılar gibi konular hepimizin omuz omuza olması gereken konulardır. Haksızlıklara ve hukuka aykırılıklara karşı birlikte mücadele edersek başarabiliriz. Hukukun üstünlüğü ve adalet arayışımız tüm baroların ve avukatların hep birlikte mücadelesi ile sürecektir.

Ülkemizin birlik ve beraberliği, yetmiş yedi milyon yurttaşımızın hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi, özgürlükler ortak paydasında buluşmamıza bağlıdır. Bunu sağlayacak ortak lisana sahip olan biz avukatların tarihi sorumluluğu çok büyüktür.

Bu vesileyle, sizlere sağlıklı ve güzel bir hafta diler, saygılar sunarım.

Av. Metin Feyzioğlu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı