Meslektaşlarımıza Duyuru

7271
A
Değerli Meslektaşlarım;

Meslektaşlarımıza yönelik saldırıların yanı sıra, münhasıran bize ait olan çalışma alanlarına yönelik tecavüzlerde önemli bir artış meydana gelmiştir.

Teknolojik ilerlemenin iletişimde yarattığı olanakları kullanarak vatandaşlarımıza ulaşan kötü niyetli kişiler; bankaların aldıkları ücretlerden tüketici kredilerine, ipotek kaldırmadan fazla alınan faize kadar pek çok konuda sonuç garanti etmekte, peşin ücret ve masraf almadan hizmet vereceğini, danışmanlık yapacağını, uygun avukatla buluşturacağını ileri sürerek vatandaşlarımıza zarar vermektedir.

Türkiye Barolar Birliği tarafından meslektaşlarımızın şikâyetleri de değerlendirilerek toplam 23 internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Suç duyurularımız üzerine açılan davalar takip edilmektedir. Bunların bir kısmında mahkemelerimiz erişimin engellenmesi kararı vermiştir. Ayrıca Avukatlık Kanunu 63/3 maddesine aykırılıktan hapis cezası içeren kararlar da verilmeye başlanmıştır.

Bu saldırıların takipçisi olmaya devam edeceğimizi bilmenizi rica ediyor; Türkiye Barolar Birliği’ne yansıtılacak her şikâyetin titizlikle takip edileceğini bir kez daha bilgilerinize sunuyoruz.

Saygılarımla.

Av. Metin Feyzioğlu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı