Meslektaşlarımıza ve Kamuoyuna Duyuru

41233
  1. 08 Mayıs 2020 tarihinde TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu tarafından Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapılacağına dair basın ve yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine bir basın açıklaması yapılmıştır.

  2. TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Av.Feyzioğlu bu açıklamasında; bir ilde birden çok baro kurulmasının terör örgütlerine ve onları kullanan emperyal güçlere fayda sağlayacağını, bu örgütlerin sempatizanı olan marjinal yapıların büyük maddi fonlarla kendi barolarını kurabileceklerini, yabancı baro birlikleri ile uluslararası meslek örgütlerinin TÜRKİYE’de yalnızca bu yapıları muhatap alarak, iç ve dış kamuoylarını istedikleri gibi manipüle edebileceklerini ifade etmiştir. Aynı gerekçeyle baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılmasının da doğru olmayacağını açıklamıştır.

  3. TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı tarafından bu basın açıklamasının yapılmasından sonra TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu olarak oybirliğiyle Avukatlık Kanunu’nun 110.maddesi çerçevesinde aldığımız kararla, barolarımızdan kamuoyunda Avukatlık Kanunu değişikliğine ilişkin tartışılan konularda yetkili makamlarla yapacağımız temaslara ve kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımıza esas olmak üzere görüşlerini bildirmeleri istenmiştir.

  4. İstisnasız bütün barolarımız TÜRKİYE Barolar Birliği gibi, “çoklu baro sistemine ve baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına” karşıdırlar. Ayrıca bütün barolarımız Kanun değişikliği sürecinde görüşlerinin alınmasını talep etmektedirler. 11 Mayıs 2020 tarihinde ise 51 baromuz ortak bir açıklama yaparak,bu hususla birlikte diğer düşüncelerini de açıklamışlardır. Diğer barolarımızdan da gelecek olan yazılı görüşler, bu görüşlerle birlikte değerlendirilecektir.

  5. Böyle bir Kanun değişikliği teklifi somutlaştığı takdirde, yasama organında çalışmalara iştirak edilirken, tüm bu görüşlerden TÜRKİYE Barolar Birliği olarak azami olarak yararlanacağımız ve ortak akılla hareket edeceğimiz kuşkusuzdur.

Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI