Meslektaşlarımıza ve Kamuoyuna Duyuru

41053
  1. 08 Mayıs 2020 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu tarafından Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapılacağına dair basın ve yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine bir basın açıklaması yapılmıştır.

  2. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.Feyzioğlu bu açıklamasında; bir ilde birden çok baro kurulmasının terör örgütlerine ve onları kullanan emperyal güçlere fayda sağlayacağını, bu örgütlerin sempatizanı olan marjinal yapıların büyük maddi fonlarla kendi barolarını kurabileceklerini, yabancı baro birlikleri ile uluslararası meslek örgütlerinin Türkiye’de yalnızca bu yapıları muhatap alarak, iç ve dış kamuoylarını istedikleri gibi manipüle edebileceklerini ifade etmiştir. Aynı gerekçeyle baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılmasının da doğru olmayacağını açıklamıştır.

  3. Türkiye Barolar Birliği Başkanı tarafından bu basın açıklamasının yapılmasından sonra Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu olarak oybirliğiyle Avukatlık Kanunu’nun 110.maddesi çerçevesinde aldığımız kararla, barolarımızdan kamuoyunda Avukatlık Kanunu değişikliğine ilişkin tartışılan konularda yetkili makamlarla yapacağımız temaslara ve kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımıza esas olmak üzere görüşlerini bildirmeleri istenmiştir.

  4. İstisnasız bütün barolarımız Türkiye Barolar Birliği gibi, “çoklu baro sistemine ve baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına” karşıdırlar. Ayrıca bütün barolarımız Kanun değişikliği sürecinde görüşlerinin alınmasını talep etmektedirler. 11 Mayıs 2020 tarihinde ise 51 baromuz ortak bir açıklama yaparak,bu hususla birlikte diğer düşüncelerini de açıklamışlardır. Diğer barolarımızdan da gelecek olan yazılı görüşler, bu görüşlerle birlikte değerlendirilecektir.

  5. Böyle bir Kanun değişikliği teklifi somutlaştığı takdirde, yasama organında çalışmalara iştirak edilirken, tüm bu görüşlerden Türkiye Barolar Birliği olarak azami olarak yararlanacağımız ve ortak akılla hareket edeceğimiz kuşkusuzdur.

Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

TüRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI