Meslektaşlarımıza Yönelik Fiziki ve Sözlü Saldırılarla Sicili Kabarmış Hakim İle İlgili Hukuki Sürecin Takipçisi Olacağız

2342

21.06.2022 günü Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesinde yaşanan, mesleğimize ve meslektaşımıza yönelen itibarsızlaştırma girişiminin kabul edilmesi mümkün değildir.

Avukatların mesleki ve kişisel saygınlığına yönelen ve sistematik şekilde avukatlık mesleğini itibarsızlaştırma amacı güden saldırılarda failin yargı mekanizması içinden olması, meslek kamuoyumuz tarafından bilhassa kaygı ile izlenmektedir.

Hakkındaki çok sayıda şikâyet ve kamuoyuna yansıyan yakışıksız tavırları ortadayken konumu ısrarla korunan hatta terfi ettirilen bir hâkimin, gerçeğe aykırı tutanak tanziminden dahi çekinmeden avukatları yok sayan, küçümseyen, itibarsızlaştıran tavırları sistematik şiddetin de önünü açmaktadır.

Avukatlara, baro başkanına yönelik fiziki ve sözlü saldırılarla sicili kabarmış Şanlıurfa 2. İcra Hukuk hâkimi ile ilgili hukuki sürecin, savunma saygınlığı adına, Şanlıurfa Barosu ile beraber takipçisi olduğumuzu meslek kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi