MESLEKTAŞLARIMIZIN EMEKLİLİĞE HAK KAZANMADA YAŞADIKLARI MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ TALEBİ, İLGİLİ BAKANLIKLAR İLE HUKUKÇU MİLLETVEKİLLERİNE YAZILI OLARAK İLETİLMİŞTİR

1646

Kamuoyuna yansıyan haberlere göre sosyal güvenlik ve çalışma hayatına yönelik geniş kapsamlı değişiklikleri içeren bir yasal düzenleme Ekim ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBB) sunulacaktır.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve hukukçu milletvekillerine, avukatların emekliliğe hak kazanmada karşılaştıkları sorunların bu düzenleme kapsamında çözüme ulaştırılması amacıyla yazılı talepte bulunulmuştur.

İlerleyen süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması planlanan torba yasa kapsamında; avukat meslektaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi açısından;

• 01.10.2008 tarihi öncesinde serbest çalışan topluluk sigortası kapsamındaki avukatlara; sigortalılık başlangıç tarihinde tabi oldukları sosyal sigorta sisteminin uygulanması için gerekli düzenlemenin yapılması,

• Ayrıca öngörülen yasal düzenleme ile 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesine tabi sigortalılar açısından emekliliğe hak kazanma koşulları arasında yer alan 9000 gün prim ödeme koşulunun 7200 gün prim ödeme şeklinde değiştirilerek 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalı vergi kaydı mükellefi serbest meslek mensubu avukatların da değişlik kapsamına alınması talep edilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Türkiye Barolar Birliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilen yazı için tıklayınız