MESLEKTAŞLARIMIZIN EYT KAPSAMINDA HAK KAYBI YAŞAMAMASI İÇİN GİRİŞİMLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

1864

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) tarafından, kamuoyunda EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen düzenlemeye ilişkin teklif, TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmadan önce ilgili kurumlara yazılı olarak bildirilen ‘avukatların hak kayıplarının giderilmesi’ talebi, teklifi görüşen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na da yazılı ve sözlü olarak iletilmiştir.

Bugün (2 Şubat 2023) yapılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına TBB temsilcileri katılmış ve meslektaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi talebimizin; TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Kurulu ile Hukuk Politikaları Kurulu, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlıkları, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü ve konunun ana muhatabı olan çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılı olarak sunulduğu, Komisyon’a da ayrıca takdim edildiği bilgisi verilmiştir.

1999 yılı veya öncesinde Avukatlık Topluluk Sigortasına bağlı olarak (4-a kapsamında) çalışan ancak 01.10.2008 tarihinde çıkarılan kanun ile zorunlu olarak Bağ-Kur (4-b) kapsamına alınan çoğu meslektaşımız, ‘4-a kapsamında emekli olabilmek için ödemeleri gereken prim gün sayısı 5000 gün iken, yapılan değişiklik sonrası 9000’e çıkması’ nedeniyle EYT düzenlemesinden faydalanamamaktadır. Teklifin yasalaşma süreci tamamlanmadan, TBMM’de yapılacak düzenlemelerde meslektaşlarımızın hak kayıpları ve mağduriyetleri giderilmelidir.

TÜRKİYE Barolar Birliği