Metnin Türkçesi 2

3656
A

(TERCÜME)

Türkiye Barolar Birliği İşçi Haklarını Destekliyor

23 Ekim 2013 tarihinde, Türkiye Barolar Birliği (TBB) "Türk Hava Yolları Grevi Bağlamında Uçuş Güvenliği ve Çalışma Barışı" başlıklı çok önemli bir toplantı düzenledi. Ankara'da düzenlenen toplantıya 600'den fazla katılımcı katıldı.

TBB Türk avukatları için, ülke çapında 79 baroyu ve 80.000'in üzerinde avukatı birleştiren bir organizasyondur.

Katılımcıların önemli bir bölümünü Türk Hava Yolları İşçileri ve ödenmemiş ücret ve tazminatlarını almak için iflas etmiş fabrikalarını işgal etmiş olan Fen-İş Alüminyum işçileri oluşturuyordu. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu sempozyumun açılış konuşmasını yaptı. Feyzioğlu Türk Hava Yolları yönetiminin hukuk dışı uygulamalarını kınadı ve Türk Hava Yolları işçilerinin temel insan haklarının vahşice ihlal edildiğini vurguladı.

"İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında Türkiye giderek daha fazla uluslararası forumların incelemesi altına giriyor" dedi. "Bu eğilim derin endişe vericidir. Ancak Türkiye Barolar Birliği bu küstah temel hak ihlalleri ya da hukukun üstünlüğüne aykırı diğer uygulamalar hakkında sessiz kalmayacaktır."

Feyzioğlu şöyle devam etti: "Avukatlık mesleğini geliştirme görevimizin yanı sıra TBB Hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramlarını güçlendirmek ve korumakla da sorumludur. Bu sempozyumun düzenlenmesinin nedeni budur."

Sempozyumda işçilerin durumu ve insan hakları, hukukun üstünlüğü ve Türkiye'deki mevcut durum kapsamında yargı organlarının karşılıklı ilişkileri tartışıldı. Hukuk dışı uygulamaların uçuş güvenliğine olası etkilerine özel önem verildi. Konuşmacılar var olan yasal çerçevenin ihlal edilerek grev kırıcılık kullanılmasının havacılık sektöründe her zaman birinci öncelik olması gereken uçuş güvenliğini sarsacağına dikkat çekti.

Sempozyum konuşmacıları akademisyenler, avukatlar, sendikacılar, işçiler (kabin ekibi, teknisyen ve hava trafik kontrolörleri), gazeteciler ve üst düzey bürolardan oluyordu. ITF'in Sivil Havacılık Bölümü Sekreter Yardımcısı Kemal Ülker'de konuşmacılar arasında yer aldı.

Ülker şunları söyledi: "Türk hükümetinin ve aynı zamanda havayolu yönetiminin giderek artan hukuk dışı uygulamalarına karşı, TBB bir siper olarak Türk Hava Yolları işçilerinin ve onların sendikası Hava-İş'in arkasındaki ağırlığını arttırmaya karar verdi. TBB gelecekte de haksızlıkla karşıya gelecek tüm işçilere destek verecektir. Bu Türkiye'deki işçiler ve sendikal hareket için önemli çok büyük bir kazançtır.”

Türk Hava Yolları, geçtiğimiz yıl mayıs ayında zaten sınırlı olan endüstriyel eylem haklarının kaldırılması planını protesto eden çalışanlarından 305'ini -mesaj, telefon veya email ile- hukuk dışı şekilde kovdu. Temel haklarını kaldırmaya yönelik bu girişim Türk Hava Yolları işçileri için bardağı taşıran son damla oldu.

15 Mayıs 2013 tarihinde, toplu pazarlık ve işten çıkarılmış 305 işçinin işlerine iadesi ile ilgili hiç bir teklifleri kabul edilmeyen Hava-İş üyeleri süresiz greve başladı.

Türk Hava Yolları sendika ile müzakere etmek yerine geçici personel istihdam ederek ve kanunla grev yapma hakkından hariç tutulan 700'ün üzerinde Hava-İş üyesini uygunsuz şekilde çalışmaya zorlayarak grevi kırmaya çalışmıştır. 8 Temmuz 2013 günü, İstanbul İş mahkemesi Hava-İş lehine kadar vermiş ve Türk Hava Yollarını ulusal hukuku ihlal ettiğini tespit etmiştir.

Uyuşmazlığın arka planı ve kampanya güncellemeleri için >> http://www.reinstate305.org#sthash.29AAeyyT.dpuf

7 - 20 Ekim arasında dünya çapında ITF sivil havacılık sendikaları Hava İş üyeleri için harekete geçmek için bir araya geldi >>
http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/9727/region/1/section/0/order/1

 

İş bu tercüme bilgilendirme niteliğinde olup resmi tercüme değildir.

http://www.itfglobal.org/itfaviationblog/?p=3044 adresinde bulunan bloğun tercümesidir.