MİLLETVEKİLLERİNE AÇIK ÇAĞRIMIZDIR

2847

ülkemizi, Milletimizi, yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını önemli ölçüde etkileyecek 1136 sayılı Avukatlık Yasası değişiklik teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilerek TBMM Genel Kuruluna sunulmuştur.

Bilindiği üzere bu yasa değişikliği teklifiyle; çOKLU BARO SİSTEMİNE geçilmesi, TÜRKİYE Barolar Birliği Genel Kurulu’nda Barolarımızı temsil edecek DELEGE SAYILARININ DEĞİŞTİRİLMESİ getirilmektedir.

Anayasamıza, seçim sistemlerine ve hukukun temel ilkelerine aykırı olarak hazırlanan bu yasa değişikliği ile yapılmak istenen, mesleki bir ihtiyacın karşılanması, toplumsal bir yararın ve adaletin eksiksiz gerçekleşmesi değildir.

Oysa ki, biz avukatlar, çağı yakalama yolunda yapılması gerekli ve zorunlu olan değişikliklerin meslek yasamızın temel felsefesine, ülkemizin yararına ve cübbemizin onuruna yakışır olmasını isteriz.

Bu değişiklik teklifi yargının kurucu unsuru bağımsız savunmayı temsil eden avukatların meslek örgütü baroların ve baroların çatı örgütü TÜRKİYE Barolar Birliği’nin siyasallaşmasını ve ayrışmasını kaçınılmaz kılacak, Lozan’da 7 düvele karşı kazanılan ülkemizdeki hukuk birliğini tartışmaya açacak, bu da beraberinde kimilerinin özlemle beklediği ulus devlet tartışmalarını TÜRKİYE gündemine taşıyacaktır.

Görünürde somut hiçbir yararı olmayan, sadece mevcut sistemi karıştırmaya neden olacak çoklu baro sistemini zamansız bir dönemde ülke gündemine taşıma isteklerini kabul etmek mümkün değildir.

SAYIN MİLLETVEKİLLERİ:

- Yargının kurucu unsuru bağımsız savunmayı temsil eden avukatların meslek örgütleri baroların bölünmesine,
- Barolarımızın hukuktan uzaklaşıp siyasallaştırılmasına ve ayrıştırılmalarına,
- Mesleki birliğimizin ve beraberliğimizin bozulmasına,
- Anayasamızda temel ilke olarak benimsenen “temsilde adalet” ilkesinin göz ardı edilmesine,
- Ulus devlet tartışmalarına yol açılmasına,
- Hukuk birliğimizin zedelenmesine,
- Avukatın yargı önünde barosu ve siyasi görüşüyle ayrıştırılmasına

DUR DİYECEĞİNİZE VE BU DüZENLEMENİN TBMM GENEL KURULUNDAN GERİ DöNECEĞİNE, SAYIN MİLLETVEKİLLERİMİZDEN TARİHİN öNEMLİ BİR DöNüM NOKTASINDA MİLLETİN SESİ OLACAĞINA İNANIYORUZ. 
VE DİYORUZ Kİ: ADALET BİRGüN HERKESE LAZIM OLABİLİR.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YöNETİM KURULU
(Av. Hüseyin özbek, Av. Asude Şenol, Av. Filiz Saraç bu açıklamaya katılmamışlardır)