MUAMMER AKSOY’UN YAŞAMINI SONLANDIRAN ÜÇ KURŞUN, ONUN ŞAHSINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ FELSEFESİNE, LAİK DEMOKRATİK REJİME, HUKUK DEVLETİNE, ÇAĞDAŞ DEMOKRASİYE SIKILMIŞTIR

2387

Cumhuriyetin Seciyeli muhafızı, örnek aydın, seçkin hukukçu, hepimizin hocası Prof. Dr. Muammer Aksoy’un Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milletinin hasımlarınca katledilmesinin üzerinden 28 yıl geçti.

Bizler biliyoruz ki Prof. Dr. Muammer Aksoy’un yaşamını sonlandıran üç kurşun, onun şahsında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine, laik demokratik rejime, hukuk devletine, çağdaş demokrasiye sıkılmıştır.

Prof. Dr. Muammer Aksoy, hukukçu kimliğinin, üniversite hocalığının yanında öncü bir aydın, heyecanını ve kararlığını hiçbir zaman kaybetmemiş bir mücadele insanıdır.

Prof. Dr. Muammer Aksoy, ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlığın sözde kalacağını biliyordu.  Onun, uzun ve kararlı uğraşıları sonucu toplumsal duyarlılığa dönüşen Milli Petrol mücadelesi bu anlayışının sonucudur.

Prof. Dr. Muammer Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş kodlarından sapmadan varlığını ve bağımsızlığını sürdürmesi, Türk Milletinin medeni dünyanın eşit ve saygın bir üyesi olarak kabul görmesi uğruna canını ortaya koyan anıt insandır.

Prof. Dr. Muammer Aksoy’un uğruna can verdiği değerler, bizim için de her türlü meşakkate, baskıya, yıldırmaya, tehdide rağmen savunulacak değerlerdir.

Türkiye Barolar Birliği’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin, hukuk devleti ve çağdaş demokrasi rotasında sürdürülmesi gereken tarihsel yolculuğunun engellenmesi ve saptırılmasına karşı mücadele kararlılığını bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak isteriz.

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı