Muğla ve Van barolarının ev sahipliğindeki seminerlerimiz meslektaşlarımızın geniş katılımıyla gerçekleşti

344