"MÜLTECİ HUKUKU VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ" KONULU ONLİNE EĞİTİM PROGRAMI

5229
A

AVRUPA KONSEYİ HUKUKÇULAR İÇİN İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROGRAMI KAPSAMINDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ TARAFINDAN ORTAKLAŞA HAZIRLANAN "MÜLTECİ HUKUKU VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ" KONULU ONLİNE EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI

Avrupa Konseyi Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP) kapsamında, Türkiye Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliği ile hazırlanan "Mülteci Hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi" konulu avukatlara yönelik online eğitim programının açılış toplantısı, 13 Mayıs 2016 günü Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmaları Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. İ. Güneş Gürseler, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow ve BMMYK Türkiye Temsilci Vekili Paolo Artini tarafından gerçekleştirildi.

Toplantıda, Avrupa Konseyi HELP Birimi Başkanı Natacha De Roeck, HELP AİHS ve Sığınma Çalışma Grubu Üyesi Av. Flip Schüller, BMMYK Avrupa Bürosu Yargı Alanından Sorumlu Koordinatörü Samuel Boutruche ile TBB Genel Sekreter Yardımcısı ve HELP Programı Türkiye Temas Kişisi Av. Musa Toprak birer sunum gerçekleştirdiler.

Türkiye Barolar Birliği'nin de ortağı olduğu HELP Programı hakkında detaylı bilgi için http://helpcoe.org/national-page/turkey adresinden bilgi alınabilir.