MÜLTECİ HUKUKU VE ULUSLARARASI KORUMA ONLINE EĞİTİMİ

28083

MüLTECİ HUKUKU VE ULUSLARARASI KORUMA ONLINE EĞİTİMİ

Toplantı Girişine İlişkin Bilgilendirme

 

önemli Not: Eğitim sonrasında Adli Yardım Ortak Projesinde görev alabilmek için adınız, soyadınız, e-mail adresiniz ve baronuzu doğru ve eksiksiz şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bilgilerin hatalı girilmesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından kişi kendisi sorumludur.

Eğitim yalnızca İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Erzurum, Şanlıurfa, Mersin, Denizli, Trabzon, Kayseri, Aydın Barolarımız için düzenlenmiştir.

 

Toplantı girişi İçin aşağıda verilen linke tıklayınız.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_L_68H-XER-2MR0wSDPedoQ

Açılan pencerede ilgili bilgileri doldurunuz.

İlgili bilgileri doldurduktan sonra toplantı giriş linki açılacaktır.

Giriş bilgilerini doldurduğunuzda aşağıdaki sayfa açılacaktır.

Toplantı giriş linki ayrıca mailinize de otomatik olarak iletilmektedir.


TÜRKİYE’DE MüLTECİ, SIĞINMACI VE GEçİCİ KORUMA ALTINDAKİ KİŞİLERİN ADALETE ERİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ
-Adli Yardım Ortak Projesi-

MüLTECİ HUKUKU VE ULUSLARARASI KORUMA ONLİNE EĞİTİMİ
10 Nisan 2021
Adana, Aydın, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Mersin, Şanlıurfa, Trabzon

09:00 - 09:15  Katılımcıların Sisteme Alınmaları
09.15 - 09.30

Açılış Konuşmaları

Av. ünsal Toker
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkan Yardımcısı

Daniela Cicchella
UNHCR TÜRKİYE Temsilci Yardımcısı

09:30 - 10:00

TBBAPP Sistemine Giriş, Kullanım Bilgileri ve ödeme Kuralları

Murat Yalkın, TÜRKİYE Barolar Birliği Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi Müdürü

10.00 -  10.40 Uluslararası Mülteci Hukukunun Temel İlkeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Koruma çeşitleri 

Simge Güzelel, Politika Geliştirme Birimi

10:40 – 10:50 Ara
10:50 – 11:50 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Mülteci Statüsü Belirleme Prosedürleri ve İtiraz Usulleri

Duygu Şener, Politika Geliştirme Birimi

11:50 – 12:20

Uluslararası Koruma Statüsü Belirleme Prosedürleri ve Menşe ülke Bilgisinin Kullanımı – İlgili Mahkeme Kararları

Zeynep Ayrancı, Politika Geliştirme Birimi

12:20 – 13:20 Ara
13:20 – 13:50

Geçici Koruma Yönetmeliği Kapsamında Geçici Koruma Prosedürleri ve İtiraz Usulleri

Güz Gültan, Politika Geliştirme Birimi

13:50 – 14:50

Sınırdışı, ülkeyi Terke Davet, İdari Gözetim ve İtiraz Usulleri – İlgili Mahkeme Kararları  

Fatma Betül Bodur, UNHCR İstanbul Saha Ofisi

14:50 - 15:00

Ara
15:00 – 15:45 Anayasa Mahkemesi İçtihadı Işığında İdari Gözetim ve Sınırdışı & Geçici Tedbir Güz Gültan, Politika Geliştirme Birimi
15:45 – 16:30

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadı Işığında İdari Gözetim ve Sınırdışı & Acil Başvuru – örnek Kararlar

Sine Uzun, Politika Geliştirme Birimi

 


Eğitim Uygulama Kuralları

  • Bu eğitim Adli Yardım Ortak Projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

  • Bu eğitime yalnızca proje kapsamında görev alacak avukatların katılması beklenmektedir.

  • Eğitime giriş yapacak avukatların isim, soy isim, baro ve e-mail adreslerini eksiksiz doldurmaları gereklidir. Bu bilgiler ile tbbapp sisteminde kullanıcı hesabı açılacak olup, hatalı verilen bilgiler nedeniyle yaşanabilecek hak kayıplarından kişi sorumludur.

  • Eğitim sırasında aktif yoklama takibi yapılmaktadır. Eğitim süresinin 2/3’ünde aktif olmayan kişilere sertifika düzenlenemez.

  • Adına sertifika düzenlenemeyen kişiler proje kapsamında görevlendirme alamazlar.

  • Proje pilot illerinin tamamı için eğitimler düzenlenecektir.

  • Eğitim gündemde belirtilen barolara mensup meslektaşlarımız için düzenlenmiştir. Başka il barolarına mensup meslektaşlarımız kendi illeri için düzenlenen eğitime katılabileceklerdir.  

  • Eğitim kapsamında ön kayıt alınmamaktadır.

  • Toplantı katılım linki 09 Nisan 2021 Cuma günü TBB web sitesi aracılığıyla ilan edilecek ve ilgili barolarımızın temas kişilerine iletilecektir. Meslektaşlarımız 10 Nisan 2021 sabahı bu linki kullanarak doğrudan eğitime bağlanabilirler.

  • Kullanılan web tabanlı program toplam 3.000 kişiye kadar hizmet sağlamakta olup, 3000 katılımcının üzerinde talep olması halinde yeni bir eğitim planlanabilecektir.