"Mültecilerin Adalete Erişimi - Hukuki Yardım ve Adli Yardım" Uluslararası Konferans

7869

"TÜRKİYE'de Mülteci Sığınmacı ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi" TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yürütücülüğünde 8 Şubat 2018 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. 

Proje kapsamında sahadaki iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, konunun hukuki boyutları üzerine fikir alışverişi yapılması yoluyla mültecilik durumlarına ilişkin farklı bakış açıları ve deneyimlerden faydalanılması amaçlanarak 12-13 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya'da "Mültecilerin Adalete Erişimi-Hukuki Yardım ve Adli Yardım" başlıklı uluslararası konferans gerçekleştirilecektir.

Konferans panelleri genel olarak aşağıda yer alan konuları ele alacaktır:

  • Mültecilerin ve Sığınmacıların Adalete ve Adli Yardıma Erişimi: En İyi Uygulamalar
  • Mültecilerin ve Sığınmacıların Adalete ve Adli Yardıma Erişimi: Gelişme Kaydetmek İçin Neler Yapmalıyız?
  • İltica Usullerinde Hukuki ve Usuli Güvenceler
  • Kanun Yollarında Hukuki ve Usul Güvenceler
  • Mültecilerin ve Sığınmacıların Adalete Erişiminde Avukatların Rolü
  • Yargısal Denetim: İlticaya İlişkin İçtihatta Gelişen Eğilimler ve Konular
  • Mülteci Kadın ve çocukların Korunması: Medeni ve Cezai Konular

Diğer ülkelerden ilgili konularda makalelerin ve karşılaştırmalı perspektiflerin sunulması teşvik edilmektedir.

Bu çerçevede yukarıda belirtilmiş olan konularda sunum yapmak isteyen panelistlerin 2 Kasım 2018 tarihine kadar aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden 500 kelimeyi aşmayan bildiri özetini göndermeleri rica olunur.

 

İLETİŞİM KİŞİSİ

Burcu Değirmencioğlu

TBB Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi

burcu.degirmencioglu@barobirlik.org.tr

+90 312 292 59 00/ 99281