MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKİYE’DİR.

6647

 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKİYE’DİR.

Mustafa Kemal, emperyalizmin sömürgeleştirmek istediği bir vatanın, köleleştirmek istediği bir milletin haklı isyanının sesidir.

Mustafa Kemal, gözü doymaz sömürgecilerin yağmalamak istediği, farklı kıtalarda aynı kaderi paylaşan mazlumlar coğrafyasının kurtuluş simgesidir.

Mustafa Kemal, yer kürede, kendi ülkeleri dışındaki karaları ve denizleri doğal egemenlik alanı sayan kolonyalist kültüre karşı, özgürlük ve bağımsızlık savaşımının eskimeyen modelidir.

Mustafa Kemal, Şark'ın kahramanıdır.

Mustafa Kemal, askerlik sanatına, askeri stratejiye katkılarından daha fazlasını, demokrasi, hukuk, ekonomi alanlarında gerçekleştirmenin adıdır.

Mustafa Kemal, kazandığı askeri zaferleri ekonomik zaferlerle taçlandırmayı bilmektir.

Mustafa Kemal, teokrasiye karşı laik demokrasiyi, geriliğe karşı uygarlığı, saltanata karşı halk egemenliğini savunmaktır.

Mustafa Kemal, Ortaçağ karanlığına karşı aydınlanma, hurafelere karşı bilim, monarşik keyfiliğe karşı Cumhuriyettir.

Mustafa Kemal, kederde, tasada, kıvançta bir olmak, millet olabilmektir.

Mustafa Kemal, ülke savunması dışında savaşın cinayet olduğunu bilmektir.

Mustafa Kemal, yaşanılacak bir ülke ve dünya için tek şartın; “Yurtta ve Dünyada Barış” olduğuna sonuna kadar inanmaktır.

Mustafa Kemal, bir olmanın, bir arada yaşamanın, ülkesini, ulusunu karşılıksız sevmenin, geleceğe güvenmenin, toplumsal kalkınmada en üst düzeyde bireysel sorumluluk duymanın adıdır.

Mustafa Kemal, en zor, en çözümsüz, en umutsuz anlarda, karamsarlığa ve umutsuzluğa teslim olmamaktır.

Mustafa Kemal, Ortaçağ'la hesaplaşmaktır.

Mustafa Kemal, eğitim ve kalkınma seferberliğidir.

Mustafa Kemal, her türlü dışlamaya ve saptırmaya karşı uygar dünyada yer almakta ısrar ve inattır.

Mustafa Kemal, Mustafa Kemal’in emaneti olan özgür vatan, bağımsız ülke, medeni millet ilke ve kazanımlarından asla taviz vermemektir.

Mustafa Kemal, kurtuluşun ve kuruluşun önderi Atatürk olabilmektir!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI