NEFRET İÇEREN EYLEM VE SÖYLEMLER AYRIMCILIK YASAĞININ İHLALİ NİTELİĞİNDEDİR

1027

Bursaspor ile Amedspor arasındaki müsabaka öncesinde ve esnasında Amedspor’a, oyuncularına ve teknik heyetine yönelik sözlü ve fiili saldırılar, insan onuruna açık saldırı niteliğinde olup ayrımcılık yasağına dair kesin ihlal kapsamındadır. Yakın tarihimizin ağır hak ihlallerinin sembolü olmuş bazı isimlere ve nesnelere gönderme yapılması ise nefret suçlarına yönelik fiillere azmettirici niteliktedir.

Büyük toplumsal acılara ve yaşam hakkı ihlallerine sebep olma potansiyeli nedeniyle nefret söylemi, insan hakları ve ifade özgürlüğü kapsamında korunmaz. Toplumsal barışı zedelemeyi hedefleyen bu tür eylem ve söylemler kabul edilemez.

Müsabaka öncesini de kapsayacak şekilde genel önleyici güvenlik önlemlerini almayan kamu görevlileri de dahil olmak üzere sorumlular hakkında yürütülecek idari ve adli sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TÜRKİYE Barolar Birliği