Ödenmeyen baro kesenekleri ile staj kredi borçları yapılandırılıp faizsiz olarak ödenebilecek

3320

Hazırlık çalışmalarında TÜRKİYE Barolar Birliği'nin de yer aldığı ve bugün Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun” ile meslektaşlarımızın 31.08.2020 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen baro kesenekleri ile staj kredi borçları yapılandırılarak faizsiz olarak ödenebilecektir.

Kanun için tıklayınız

2020/84 Nolu Duyuru için tıklayınız